Sabiedrības līdzdalība

22-TA-35
Noteikumi par privātās izglītības iestādes mācību procesā iesaistīto izglītojamo sociālajām mērķa grupām un līguma slēgšanu par pašvaldības piedalīšanos iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā
Publiskā apspriešana
14.01.2022. - 28.01.2022.
Labklājības ministrija
22-TA-19
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 276 "Apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpes īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.02.2022. - 17.02.2022.
Tieslietu ministrija
22-TA-17
Par Pasaules Pasta konvenciju un tās Noslēguma protokolu
Publiskā apspriešana
05.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-13
Par Pasaules Pasta savienības Vispārīgā reglamenta Trešo papildprotokolu
Publiskā apspriešana
04.01.2022. - 18.01.2022.
Satiksmes ministrija
22-TA-11
Aprites uzraudzības un kontroles kārtība ES mēslošanas līdzekļiem ar CE zīmi
Publiskā apspriešana
18.02.2022. - 04.03.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1827
Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas „Latvijas skolas soma” īstenošanai no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 16.01.2022.
Kultūras ministrija
21-TA-1825
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
Publiskā apspriešana
31.12.2021. - 14.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1813
Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu SIA "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 17.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1804
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 24. maija noteikumos Nr. 411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
29.12.2021. - 12.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1803
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par niršanu jūrā ierobežotās teritorijās"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1802
Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1799
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1797
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Publiskā apspriešana
30.12.2021. - 13.01.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1797
Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Publiskā apspriešana
17.01.2022. - 28.01.2022.
Izglītības un zinātnes ministrija
21-TA-1793
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1790
Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 12.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1785
Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu, kā arī valsts atbalstu zvejniecības un akvakultūras attīstībai 2021.–2027. gada plānošanas periodā
Publiskā apspriešana
05.01.2022. - 18.01.2022.
Zemkopības ministrija
21-TA-1782
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 06.01.2022.
Aizsardzības ministrija
21-TA-1780
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1779
Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība
Publiskā apspriešana
01.02.2022. - 10.02.2022.
Valsts kanceleja
21-TA-1778
Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 4. septembra noteikumos Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 14.01.2022.
Satiksmes ministrija
21-TA-1775
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
Publiskā apspriešana
03.01.2022. - 14.01.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1766
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 11.01.2022.
Labklājības ministrija
21-TA-1738
Noteikumu projekts "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums"
Publiskā apspriešana
23.12.2021. - 10.01.2022.
Ekonomikas ministrija
21-TA-1737
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi
Publiskā apspriešana
27.12.2021. - 09.01.2022.
Ekonomikas ministrija