Sabiedrības līdzdalība

22-TA-1954
Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā
Publiskā apspriešana
16.06.2022. - 26.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1903
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādis
Publiskā apspriešana
19.07.2022. - 01.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1891
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 885 "Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
Publiskā apspriešana
22.07.2022. - 04.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1834
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Publiskā apspriešana
23.06.2022. - 06.07.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1655
Psiholoģiskā atbalsta kursa noteikumi
Publiskā apspriešana
29.07.2022. - 11.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1588
Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 676 "Vīzu noteikumi"
Publiskā apspriešana
30.05.2022. - 10.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1580
Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.676 "Vīzu noteikumi"
Publiskā apspriešana
26.05.2022. - 09.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1567
Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 552 "Ielūgumu apstiprināšanas un uzaicinājumu noformēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
23.05.2022. - 06.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-1487
Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 975 "Latvijas pilsonības zaudēšanas un atjaunošanas kārtība"
Publiskā apspriešana
03.06.2022. - 17.06.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-843
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 845 "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"
Publiskā apspriešana
22.03.2022. - 06.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-646
“Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā”
Publiskā apspriešana
03.06.2022. - 05.07.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-412
Noteikumi par Latvijas Republikas valsts robežas joslu, pierobežas joslu un pierobežu, kā arī pierobežas, pierobežas joslas, patrulēšanas joslas un valsts robežas joslas norādījuma zīmju un informatīvo norāžu paraugiem un to uzstādīšanas kārtību
Publiskā apspriešana
11.02.2022. - 24.02.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-329
Grozījumi Būvniecības likumā
Publiskā apspriešana
01.02.2022. - 15.02.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-256
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
Publiskā apspriešana
26.01.2022. - 09.02.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-243
Grozījums Valsts robežsardzes likumā
Publiskā apspriešana
27.07.2022. - 10.08.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-217
Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumos Nr. 557 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem"
Publiskā apspriešana
04.03.2022. - 18.03.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-139
Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-136
Grozījumi Šengenas informācijas sistēmas darbības likumā
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
22-TA-102
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība
Publiskā apspriešana
21.06.2022. - 06.07.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1780
Grozījumi likumā "Par policiju"
Publiskā apspriešana
30.03.2022. - 14.04.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1707
Kontrolpirkuma veikšanas kārtība
Publiskā apspriešana
07.03.2022. - 20.03.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1698
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2022.-2024. gadam
Publiskā apspriešana
01.08.2022. - 14.08.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1606
Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta īstenoto ugunsdrošības uzraudzību būvniecības jomā
Publiskā apspriešana
17.12.2021. - 07.01.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1549
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
Publiskā apspriešana
25.03.2022. - 08.04.2022.
Iekšlietu ministrija
21-TA-1264
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju"
Publiskā apspriešana
03.08.2022. - 17.08.2022.
Iekšlietu ministrija