22-TA-1426
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
(D. Trofimovs, A. Muižniece, A. Pabriks)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre. Ja nepieciešams, arī citiem ministriem atbilstoši kompetencei sniegt atbalstu iekšlietu ministrei likumprojekta virzībā Saeimā.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Izdevumus, kas saistīti ar likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanu, atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
6.
Atbildīgajām ministrijām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 5. punktam un faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
7.
Jautājumu par papildu finansējumu 2023. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā.