Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 763
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 27. §)
22-TA-2548
Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai
1.
Atļaut Satiksmes ministrijai (akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens") uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības laikposmā no 2019. līdz 2025. gadam, lai nodrošinātu akciju sabiedrībai "Pasažieru vilciens" finansējumu, kas nepārsniedz 257 821 003 euro, 32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādei (līgums ar ŠKODA VAGONKA A. S.), elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai, kā arī vilcienu remontu centra izbūvei, tai skaitā:
1.1.
projekta daļai, kas tiek īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, 23 elektrovilcienu iegādei 2022. un 2023. gadā – 161 209 300 euro apmērā, tai skaitā ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu – 114 211 073 euro un valsts budžeta līdzfinansējumu – 46 998 227 euro;
1.2.
projekta daļai, kas tiek īstenota tikai ar valsts budžeta finansējumu, – 96 611 703 euro apmērā, tai skaitā:
1.2.1.
2019. gadā – 36 432 313 euro;
1.2.2.
2022. gadā – 6 927 007 euro;
1.2.3.
2023. gadā – 9 889 383 euro;
1.2.4.
2024. gadā – 40 688 689 euro;
1.2.5.
2025. gadā – 2 674 311 euro.
2.
Satiksmes ministrijai šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minētās ilgtermiņa saistības plānot Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 61.12.00 "Kohēzijas fonda (KF) finansējums jauno elektrovilcienu projekta īstenošanai (2014–2020)", bet šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minētās ilgtermiņa saistības – apakšprogrammā 31.09.00 "Dotācija jauno vilcienu iegādei un remonta centra izbūvei".
3.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas un ilgtermiņa saistību precizēšanai 2022. gadam un priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2023., 2024. un 2025. gadam likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2. punktam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits