Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 755
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 10. §)
22-TA-2558
Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu
1.
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003782984, turpmāk – kapitālsabiedrība) sadalīt peļņu par 2021. gadu saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumu Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.1. apakšpunktu, nosakot dividendes 64 % apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, un 5 005 euro novirzīt valsts deleģētā uzdevuma īstenošanai saskaņā ar 2021. gada 5. janvārī starp Kultūras ministriju un kapitālsabiedrību noslēgto līdzdarbības līgumu Nr. 2.5.-8-10 "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu kultūras jomā".
2.
Kultūras ministrijai kā kapitālsabiedrības kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka kapitālsabiedrība veic šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildi. Uzņēmuma ienākuma nodoklis no šā rīkojuma 1. punktā minētās dividendēs sadalītās peļņas daļas un minētajam deleģētajam uzdevumam novirzāmās summas tiek aprēķināts un samaksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Kultūras ministrs N. Puntulis