Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 494
Rīgā 2022. gada 6. jūlijā (prot. Nr. 35 66. §)
22-TA-222
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem''
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Zemkopības ministrijai 82 566 euro, lai nodrošinātu Latvijā ievestās mājputnu gaļas un dējējvistu olu pastiprinātu kontroli un uzraudzību tirdzniecībā, tai skaitā:
1.1.
8615 euro Pārtikas un veterinārajam dienestam;
1.2.
73 951 euro zinātniskajam institūtam ''Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ''BIOR''''.
2.
Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs A. Pabriks
Zemkopības ministrs K. Gerhards