23-TA-580
Informatīvais ziņojums "Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta ("Emergency Assistance") projekta "Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā" ("Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia") īstenošanu"
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta ("Emergency Assistance") projekta "Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā" ("Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia") (turpmāk – projekts) īstenošanai Iekšlietu ministrija ir saņēmusi no Eiropas Komisijas finansējumu 7 800 000 euro apmērā.
3.
Projekta ietvaros saņemto finansējumu 7 800 000 euro apmērā plānot Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.23.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" (CESPI/IEM/047 "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (Savienības darbības)" un paredzēt šādām institūcijām:
3.1.
Iekšlietu ministrijai ne vairāk kā 5 269 745 euro apmērā;
3.2.
Sabiedrības integrācijas fondam ne vairāk kā 2 000 000 euro apmērā;
3.3.
valsts akciju sabiedrībai  "Valsts nekustamie īpašumi" ne vairāk kā 30 255 euro apmērā;
3.4.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ne vairāk kā 500 000 euro apmērā.
4.
Atļaut Iekšlietu ministrijai, ja nepieciešams, precizēt projekta finansējuma sadalījumu starp šī protokollēmuma 3. punktā minētajām institūcijām informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu ietvaros ne vairāk kā 382 243 euro apmērā.