Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 827
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 37. §)
21-TA-679
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"
Izdoti saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju
amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma

7.2 panta piektās daļas 3. punktu, 8. panta pirmo daļu
un 15. panta pirmo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 246. nr.; 2018, 220. nr.; 2019, 206. nr.) šādu grozījumu:
1.1.
izteikt 3. pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 14. decembra
noteikumiem Nr.
827

"3. pielikums

Ministru kabineta

2016. gada 13. decembra

noteikumiem Nr. 806


Speciālās piemaksas par nosacījumiem, kas saistīti ar amata (dienesta) specifiku


Nr.
p. k.

Piemaksas veids

Piemaksas apmērs mēnesī

1.

Piemaksa amatpersonām, kuras pilda ar informācijas tehnoloģiju un sakaru jomu saistītus dienesta pienākumus, tai skaitā kibernoziegumu apkarošanas jomā

līdz 20 % no mēnešalgas

2.

Piemaksa par dienesta pienākumu pildīšanu kopā ar dienesta suni

līdz 20 % no mēnešalgas

3.

Piemaksa amatpersonām, kuras veic zemūdens darbus

līdz 72 euro

4.

Piemaksa gaisa kuģa apkalpes loceklim

9 euro par katru nolidoto stundu

5. Piemaksa par robežkontroles mobilitāti un stiprināšanu līdz 300 euro
"