Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 758
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 17. §)
22-TA-2611
Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta apstiprināšanu
1.
Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.1 daļu apstiprināt valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2023. gada budžeta ieņēmumus 5 596 054 euro apmērā un izdevumus 5 822 672 euro apmērā atbilstoši šā rīkojuma pielikumam.
2.
No valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" budžeta 2023. gada ieņēmumiem paredzēt 875 000 euro izmaksu segšanai, kas saistītas ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību, funkcionālo gaisa telpas bloku pārvaldību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Satiksmes ministrs T. Linkaits
Pielikums
Ministru kabineta
2022. gada 26. oktobra
rīkojumam Nr.
758
Valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" ieņēmumu un izdevumu atšifrējums 2023.–2025. gadam