Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 944
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 42. §)
21-TA-778
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
1.
Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem'' piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 59 799 euro pārskaitīšanai pašvaldībām, lai segtu faktiskos izdevumus, kas valstspilsētām radušies saistībā ar piesardzības pasākumu ieviešanu sabiedriskajā transportā laikposmā no 2021. gada 9. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam, tai skaitā:
1.1.
Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai – 13 954 euro;
1.2.
Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai – 9 421 euro;
1.3.
Jēkabpils novada pašvaldībai – 132 euro;
1.4.
Liepājas valstspilsētas pašvaldībai – 487 euro;
1.5.
Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai – 736 euro;
1.6.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai – 31 392 euro;
1.7.
Valmieras novada pašvaldībai – 2 034 euro;
1.8.
Ventspils valstspilsētas pašvaldībai – 1 643 euro.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šā rīkojuma 1. punktā  minēto līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
3.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas izmaiņām atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas izmaiņas.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs