Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
08.09.2021.
2006-UZD-3867
Protokols
2006-MK.PROT-66#19, 12.12.2006., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"
3.
Ekonomikas ministrija
01.03.2009.
08.09.2021.
2014-UZD-2502
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Trīspusējā saprašanās memoranda starp Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, Stokholmas Ekonomikas augstskolu un Latvijas Universitāti par Rīgas Ekonomikas augstskolas turpmāko darbību izpildes gaitu 2014.gadā"
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2014.
08.09.2021.
2015-UZD-606
Protokols
2015-MK.PROT-10#55-DV, 24.02.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""
9.
Ekonomikas ministrija
13.11.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3803
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.2.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3867
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1d.1.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-546
Likums
Tiesu ekspertu likums
10.p.4.d.
Veselības ministrija
30.06.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-1353
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2016.
08.09.2021.
2013-UZD-1975
Protokols
2013-MK.PROT-32#38, 28.05.2013., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likums"
6.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2264
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2310
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2013-UZD-2331
Protokols
2013-MK.PROT-34#37, 11.06.2013., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanu un ar Ministru prezidenta 2012.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.233 izveidotās darba grupas priekšlikumiem turpmākai rīcībai"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.04.2017.
08.09.2021.
2010-UZD-2546
Protokols
2010-MK.PROT-31#23, 15.06.2010., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2009.gada 15.janvāra rīkojuma Nr.14 "Par Politisko partiju finansēšanas koncepciju" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi
4.p.
Valsts kanceleja
01.07.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-797
Rīkojums
2016-MK.RIK-248, 06.04.2016., MK rīkojums, Par Valsts policijas attīstības koncepciju
4.
Tieslietu ministrija
01.07.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1115
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
4.
Labklājības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1118
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
7.
Veselības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1681
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-1680
Protokols
2017-MK.PROT-29#82, 06.06.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 49.§) 5.punktā dotā uzdevuma izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2017.
08.09.2021.
2017-UZD-2048
Protokols
2017-MK.PROT-37#16, 25.07.2017., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ainažu ostas laukums", Ainažos, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1349
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.33.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-3108
Likums
Grozījumi Būvniecības likumā
5.p. 1.d. 14.p.
Ekonomikas ministrija
01.01.2018.
08.09.2021.
2017-UZD-2626
Protokols
2017-MK.PROT-48#56, 26.09.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2018.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpumu procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2017.gada 31.augustam"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
06.02.2018.