Ministrijām dotie uzdevumi

25.04.2022.
22-UZ-437
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-436
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Labklājības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-434
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-432
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Finanšu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-452
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Valsts kanceleja
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-450
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Veselības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-433
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Iekšlietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-449
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Tieslietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-448
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-419
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Labklājības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-418
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-416
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Iekšlietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-417
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-444
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Iekšlietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-424
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Valsts kanceleja
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-422
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Veselības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-421
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Tieslietu ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-420
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-446
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-435
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Kultūras ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-440
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-423
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-414
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Ekonomikas ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-442
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 14.punkts
Ekonomikas ministrija
31.12.2026.
25.04.2022.
22-UZ-431
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 13.punkts
Ekonomikas ministrija
31.12.2026.