Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-345
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1249
Likums
Grozījumi Sporta likumā
11.3 p. 2.3 d.
Veselības ministrija
27.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1080
Tiesību akta lieta
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Pils ielā 12, Cēsīs, Cēsu novadā, nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
Migrēts
Iekšlietu ministrija
22.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1171
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
29.p. 2.1 d.
Tieslietu ministrija
22.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1157
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
118.p.
Tieslietu ministrija
20.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-343
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
17.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-334
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
3.2.
Ekonomikas ministrija
16.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-733
Protokols
2021-MK.PROT-36#12, 27.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 23.augusta rīkojumā Nr.448 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0.versija)""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
15.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1108
Likums
Grozījums Patvēruma likumā
8.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
13.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1155
Protokols
2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
6.
Kultūras ministrija
06.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1041
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
Migrēts
Zemkopības ministrija
05.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-344
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
7.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-250
Protokols
2021-MK.PROT-15#40, 11.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
2.
Finanšu ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-992
Rīkojums
2014-MK.RIK-130, 26.03.2014., MK rīkojums, Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1162
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
13.p. 3.d. 4.p.
Tieslietu ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-5032
Rīkojums
2013-MK.RIK-651, 18.12.2013., MK rīkojums, Par Akvakultūras daudzgadu stratēģiskās pamatnostādnēm 2014.–2020.gadam"
3.
Zemkopības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-737
Protokols
2020-MK.PROT-28#27, 28.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finansējumu nekustamā īpašuma Pils laukumā 2, Rīgā, pārbūves darbu veikšanai"
3.
Kultūras ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3508
Rīkojums
2014-MK.RIK-630, 03.11.2014., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1891
Protokols
2020-MK.PROT-66#2, 03.11.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.499 "Noteikumi par būvinspektoriem""
2.
Ekonomikas ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-989
Rīkojums
2013-MK.RIK-100, 21.03.2013., MK rīkojums, Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2013.-2020.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.