Ministrijām dotie uzdevumi

30.12.2021.
21-UZ-439
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 83
1. § 5.
Veselības ministrija
02.03.2022.
23.12.2021.
21-UZ-392
Institūcijas vēstule
Par spriedumu lietā Nr.2021-07-01
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1230
Protokols
2021-MK.PROT-51#80, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts kapitālsabiedrību rīcībā atstātās peļņas atspoguļošanas kapitālsabiedrības bilances posteņos problemātiku un risinājumiem"
2.2.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1575
Noteikumi
2021-MK.NOT-621, 07.09.2021., MK noteikumi, Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība
21.
Finanšu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-2213
Noteikumi
2015-MK.NOT-440, 28.07.2015., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātājs nav pašvaldības
10.
Kultūras ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1534
Protokols
2021-MK.PROT-58#40, 31.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par digitālā augstuma modeļa pamatdatu sagatavošanas un atjaunošanas optimālo ciklu un tā finansiālo ietekmi"
3.
Aizsardzības ministrija
01.03.2022.
23.11.2021.
21-UZ-283
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
66. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-206
Protokols
2021-MK.PROT-12#21, 04.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
3.
Iekšlietu ministrija
01.03.2022.
23.09.2021.
21-UZ-15
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
37. § 3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
23.09.2021.
21-UZ-14
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
37. § 3.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
06.12.2021.
21-UZ-320
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 78
31. § 3.
Zemkopības ministrija
01.03.2022.
13.01.2022.
22-UZ-11
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
33. § 3.
Tieslietu ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-562
Protokols
2021-MK.PROT-29#57, 24.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības ''Conexus Baltic Grid'' akciju pārvaldības modeļa attīstības virzieniem''
4.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1986
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
6.
Satiksmes ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-725
Protokols
2018-MK.PROT-15#31, 13.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1153
Protokols
2021-MK.PROT-50#56, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
4.
Kultūras ministrija
28.02.2022.
04.02.2022.
22-UZ-92
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
31. § 3.
Izglītības un zinātnes ministrija
28.02.2022.
23.12.2021.
21-UZ-412
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
93. § 3.
Ārlietu ministrija
28.02.2022.
23.12.2021.
21-UZ-413
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
94. § 6.
Veselības ministrija
27.02.2022.
27.12.2021.
21-UZ-424
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 82
4. § 4.
Veselības ministrija
27.02.2022.
23.12.2021.
21-UZ-417
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
119. § 4.
Veselības ministrija
27.02.2022.
23.12.2021.
21-UZ-415
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
106. § 5.
Veselības ministrija
27.02.2022.
11.02.2022.
22-MP-31
Tiesību akta lieta
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstības koncepciju""
Tieslietu ministrija
25.02.2022.
11.02.2022.
22-MP-30
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta pasākumiem vecākiem ar invaliditāti, kuru apgādībā ir bērni"
Labklājības ministrija
25.02.2022.
11.02.2022.
22-MP-27
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas reorganizācijas iespējām"
Finanšu ministrija
25.02.2022.