Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-353
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.2.
Tieslietu ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-126
Protokols
2020-MK.PROT-3#39, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"
8.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1499
Protokols
2018-MK.PROT-45#23, 02.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Zinātnisko institūciju darbības starptautiskā novērtējuma organizēšanas kārtība"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-868
Protokols
2021-MK.PROT-42#24, 18.05.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts tiesībsargam (par vienreizējo pabalstu)
2.
Labklājības ministrija
27.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-782
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 5.d.
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-781
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. b)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-779
Likums
Grozījumi Meža likumā
34.p. 1.d. 4.p.
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-530
Protokols
2021-MK.PROT-28#42, 18.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
18.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-398
Protokols
2021-MK.PROT-23#48, 04.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 BioNTech/Pfizer papildu devu pasūtījumu"
4.
Veselības ministrija
08.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-689
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.2 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-693
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. b)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-692
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. a)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1620
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 18.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
04.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2168
Protokols
2020-MK.PROT-84#114, 17.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādes atbalsta aģentūras mītnes līgumu"
9.
Satiksmes ministrija
03.05.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-354
Protokols
2021-MK.PROT-20#53, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
3.
Ekonomikas ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-55
Protokols
2019-MK.PROT-1#28, 08.01.2019., MK sēdes protokollēmums, Konceptuāls ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
3.
Iekšlietu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1555
Protokols
2020-MK.PROT-50#25, 25.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Plāna projekts "Valsts civilās aizsardzības plāns"
2.
Iekšlietu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-64
Rīkojums
2019-MK.RIK-7, 09.01.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā"
12.tabula 3.p.
Iekšlietu ministrija
01.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1141
Likums
Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums
5.p.2.d.
Kultūras ministrija
30.04.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2024
Rīkojums
2020-MK.RIK-718, 01.12.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"
3.1.
Tieslietu ministrija
30.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-643
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
10.2 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
26.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-293
Protokols
2021-MK.PROT-18#55, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
19.04.2021.