Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-256
Protokols
2021-MK.PROT-17#7, 16.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
2.
Veselības ministrija
16.04.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-257
Protokols
2021-MK.PROT-17#7, 16.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
3.
Veselības ministrija
15.04.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1990
Protokols
2020-MK.PROT-73#42, 17.11.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju ar studiju un studējošo kredītiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"
9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.04.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-640
Protokols
2020-MK.PROT-22#24, 07.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra noteikumos Nr.50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
2.
Ekonomikas ministrija
31.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-181
Protokols
2021-MK.PROT-10#31, 28.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par zemes vienību Liepājas pilsētā piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"
4.
Tieslietu ministrija
29.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-465
Institūcijas vēstule
Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli "" (Nr. 652/Lp13)
Migrēts
Finanšu ministrija
26.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-413
Tiesību akta lieta
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.404 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.2. pasākuma "Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve" īstenošanas noteikumi""
Migrēts
Satiksmes ministrija
24.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-415
Tiesību akta lieta
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
24.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-57
Protokols
2021-MK.PROT-3#1, 08.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Covid-19 vakcīnu iepirkšanu"
4.
Veselības ministrija
08.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2041
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-2389
Protokols
2018-MK.PROT-50#45, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par konceptuālu risinājumu informācijas par bērna dzimšanu apmaiņai starp ārstniecības iestādi un dzimtsarakstu nodaļu
3.
Veselības ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1685
Protokols
2020-MK.PROT-55#38, 22.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta ieņēmumiem un izdevumiem 2021.gadam un ietvaram 2021.-2023.gadam"
6.1.
Labklājības ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1053
Protokols
2020-MK.PROT-41#56, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par blokķēdes tehnoloģijas izmantošanas iespējām kases aparātos un citās ierīcēs ēnu ekonomikas mazināšanas nolūkos"
2.
Finanšu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-128
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1332
Protokols
2019-MK.PROT-33#77, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"
11.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1052
Protokols
2020-MK.PROT-41#55, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par informācijas sistēmu pielāgošanu elektronisko rēķinu saņemšanai un apstrādei nodokļu administrēšanas vajadzībām"
2.
Finanšu ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-213
Rīkojums
2021-MK.RIK-72, 05.02.2021., MK rīkojums, Par Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027.gadam
5.
Kultūras ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1579
Protokols
2020-MK.PROT-51#29, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību"
4.
Ekonomikas ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-837
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
12.p. 9.1 d.
Ekonomikas ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2266
Likums
Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums
19.p.
Aizsardzības ministrija
28.02.2021.