Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2018-UZD-54
Protokols
2018-MK.PROT-1#40, 04.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-944
Protokols
2020-MK.PROT-36#2, 26.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sagatavotajā gala ziņojumā "Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā" ietverto rekomendāciju iekļaušanu "Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānā 2019.–2022.gadam""
2.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2013-UZD-1634
Noteikumi
2013-MK.NOT-248, 07.05.2013., MK noteikumi, Meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas novērtēšanas kārtība
6.
Zemkopības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1581
Protokols
2020-MK.PROT-51#36, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā"
3.
Ārlietu ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2149
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
4.p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1891
Rīkojums
2019-MK.RIK-537, 29.10.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par māsas profesijas turpmāko attīstību"
3. (3.1.)
Veselības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-50
Protokols
2020-MK.PROT-1#49, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
3.
Labklājības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-31
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
22.p. 1.d. 3.1 p.
Satiksmes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-868
Protokols
2020-MK.PROT-34#21, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
3.
Labklājības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-233
Protokols
2019-MK.PROT-5#33, 05.02.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"
10.10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-420
Protokols
2020-MK.PROT-8#35, 25.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par projektu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1323
Likums
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
14.p.1.1d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2270
Protokols
2018-MK.PROT-48#16, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām""
2.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2012-UZD-4245
Rīkojums
2012-MK.RIK-589, 07.12.2012., MK rīkojums, Par Nākamās paaudzes platjoslas elektronisko sakaru tīklu attīstības koncepciju 2013.–2020.gadam
3. 3.5.
Satiksmes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-229
Protokols
2019-MK.PROT-5#33, 05.02.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"
10.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1087
Protokols
2019-MK.PROT-29#11, 18.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1815
Protokols
2020-MK.PROT-62#23, 20.10.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
3.
Tieslietu ministrija
21.12.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2099
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.18.pkt.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1846
Protokols
2020-MK.PROT-62#40, 20.10.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Eiropas Komisijas noslēgtajā Covid-19 vakcīnas iepirkuma līgumā"
4.
Veselības ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-130
Protokols
2020-MK.PROT-3#53, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1984
Likums
Valsts robežsardzes likums
16.p. 8.d.
Iekšlietu ministrija
08.12.2020.