Ministrijām dotie uzdevumi

08.11.2021.
21-UZ-147
Likums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
49.7 panta 1.daļa
Veselības ministrija
08.01.2022.
21.12.2021.
21-MP-63
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums
“Par akvakultūras daudzgadu stratēģisko pamatnostādņu īstenošanas gala ietekmes novērtējumu”

 
Valsts kanceleja
06.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-993
Likums
Plastmasu saturošu izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums
14.p. 5.d. 1) un 2)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-965
Protokols
2021-MK.PROT-45#46, 01.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Latvijas Goda ģimenes apliecības programmas īstenošanas kārtība"
2.
Labklājības ministrija
01.01.2022.
08.11.2021.
21-UZ-141
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
17.panta 1.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2022.
2020-UZD-2188
31.p. 2.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
09.10.2021.
21-UZ-40
Likums
Grozījumi Apsardzes darbības likumā
7.panta 4.daļa
Veselības ministrija
01.01.2022.
08.11.2021.
21-UZ-142
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

17.panta 1.1 daļa
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.11.2021.
21-UZ-143
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
17.1 panta 2.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.11.2021.
21-UZ-145
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
27.panta 12.1 daļa
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-702
Rīkojums
2020-MK.RIK-151, 01.04.2020., MK rīkojums, Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju
7.2.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2007-UZD-1523
Likums
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
P.n.14.p.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2004-UZD-4769
Likums
Elektronisko sakaru likums
66.p.2.d.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1177
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
17.3 p. 6.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1176
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
17.2 p. 7.d.
Finanšu ministrija
01.01.2022.
09.10.2021.
21-UZ-41
Likums
Grozījumi Apsardzes darbības likumā
14.panta 3.daļas 7.punkts
Veselības ministrija
01.01.2022.
13.10.2021.
21-UZ-39
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
11.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
01.01.2022.
25.11.2021.
21-UZ-288
Likums
Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību
9.panta 4.1 daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
30.09.2021.
21-UZ-22
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
9.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
29.10.2021.
21-UZ-74
Likums
Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā
74.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
01.01.2022.
01.11.2021.
21-MPI-6
MP iniciatīva
Valsts pārvaldes iekārtas likums
Pārresoru koordinācijas centrs
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-983
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 2)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-996
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
5.
Ekonomikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-516
Rīkojums
2021-MK.RIK-180, 22.03.2021., MK rīkojums, Par Finanšu sektora attīstības plānu 2021.–2023.gadam
1.1.2.
Tieslietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-665
Tiesību akta lieta
Par rezolūcijā Nr.18/TA-1459-IP (2014) dotā uzdevuma izpildi (IP)
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.