Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1983
Likums
Valsts robežsardzes likums
12.p. 3.d.
Iekšlietu ministrija
08.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1212
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-1382
Rīkojums
2018-MK.RIK-239, 31.05.2018., MK rīkojums, Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1619
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
13.1 p. 4.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-797
Protokols
2020-MK.PROT-32#5, 12.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1515
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.6.
Labklājības ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-183
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
9.
Ekonomikas ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1927
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 39.p.
Tieslietu ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-175
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
2.3.
Aizsardzības ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-174
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
2.2.
Aizsardzības ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2215
Protokols
2019-MK.PROT-57#92, 10.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"
4.
Tieslietu ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1506
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2214
Protokols
2019-MK.PROT-57#92, 10.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1171
Likums
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums
p.n. 11.p. 1.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1058
Protokols
2020-MK.PROT-41#60, 16.06.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanas gaitu un turpmāko virzību" un rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles projekta īstenošanu"
Migrēts
Ekonomikas ministrija
31.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1494
Protokols
2020-MK.PROT-49#25, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.323 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1399
Rīkojums
2020-MK.RIK-410, 30.07.2020., MK rīkojums, Par konkursa komisijas izveidošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu
6.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-10
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
3.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-13
Protokols
2016-MK.PROT-69#82, 20.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai
8.
Satiksmes ministrija
30.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-897
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
3.5.
Ekonomikas ministrija
25.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1504
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.10.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1319
Likums
Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā
22.p.1.2d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.10.2020.