Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-2086
Protokols
2020-MK.PROT-81#14, 08.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
4.
Veselības ministrija
08.02.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2040
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
2.
Iekšlietu ministrija
01.02.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1982
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 45.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.01.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-44
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-42
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-45
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā"
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-43
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2276
Likums
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
17.p. 1.d. 2.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2275
Likums
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
17.p. 1.d. 1.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2277
Likums
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
17.p. 1.d. 3.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2214
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 1.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2183
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2020.gadā"
Migrēts
Zemkopības ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2215
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 3.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2216
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
6.3 p. 4.d.
Satiksmes ministrija
11.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1892
Protokols
2020-MK.PROT-66#17, 03.11.2020., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Celmu ielā 3-60, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
04.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-306
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
31.5 p. 3.d.
Ekonomikas ministrija
01.01.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-304
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
31.3 p. 3.d.
Ekonomikas ministrija
01.01.2021.