Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-915
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
10.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.07.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1223
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" arhīva oriģināldokumentu digitalizācijas nepieciešamību un glabāšanas izmaksu izvērtējumu"
Migrēts
Zemkopības ministrija
20.07.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2533
Likums
Administratīvās atbildības likums
75.p. 2.d.
Iekšlietu ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-2539
Likums
Administratīvās atbildības likums
113.p. 5.d.
Veselības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1211
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
3.
Labklājības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1346
Protokols
2019-MK.PROT-33#88, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes problemātikas iespējamajiem risinājumiem un enerģētikas politikas īstenošanas funkcijām"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-165
Protokols
2020-MK.PROT-4#19, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3425
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
8.
Valsts kanceleja
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-618
Protokols
2019-MK.PROT-18#33, 09.04.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1210
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
2.
Veselības ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-853
Rīkojums
2019-MK.RIK-247, 22.05.2019., MK rīkojums, Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam
4.1.2.
Tieslietu ministrija
01.07.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-37
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.p. 4.d.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-394
Rīkojums
2019-MK.RIK-113, 12.03.2019., MK rīkojums, Par Plānu pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam
4.1. plāna p.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-393
Rīkojums
2019-MK.RIK-113, 12.03.2019., MK rīkojums, Par Plānu pieejamas vides veidošanai Latvijā 2019.-2021.gadam
3.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
20.10.2021.
2018-UZD-2281
Protokols
2018-MK.PROT-48#28, 16.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 2.oktobra sēdes protokola (Nr.45 44.§) 2.un 3.punkta izpildi"
2.
Ekonomikas ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-447
Rīkojums
2020-MK.RIK-94, 04.03.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-894
Protokols
2020-MK.PROT-34#33, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"
7.
Satiksmes ministrija
19.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-98
Saeimas paziņojums
Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%" turpmāko virzību
Migrēts
Veselības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2014-UZD-730
Rīkojums
2014-MK.RIK-90, 03.03.2014., MK rīkojums, Par Oficiālās elektroniskās adreses koncepciju
6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-232
Protokols
2020-MK.PROT-5#33, 04.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-528
Protokols
2020-MK.PROT-10#18, 10.03.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
2.
Iekšlietu ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-1501
Protokols
2019-MK.PROT-35#26, 20.08.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"
47.
Kultūras ministrija
01.06.2020.