Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2005-UZD-2141
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.5.p.
Ekonomikas ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2019-UZD-522
Likums
Ieroču aprites likums
27.p. 6.d. 1.p.
Veselības ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2005-UZD-2143
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.7.p.
Ekonomikas ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2019-UZD-426
Protokols
2019-MK.PROT-14#36, 19.03.2019., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2019.gada 24.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2030
4.p. 4.1.apakšp.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.12.2019.
08.09.2021.
2019-UZD-859
Rīkojums
2019-MK.RIK-247, 22.05.2019., MK rīkojums, Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam
4.4.2.
Tieslietu ministrija
01.12.2019.
08.09.2021.
2019-UZD-851
Rīkojums
2019-MK.RIK-247, 22.05.2019., MK rīkojums, Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam
4.1.1.
Tieslietu ministrija
01.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2393
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
4.
Zemkopības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2397
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2394
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
5.
Ekonomikas ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1487
Protokols
2018-MK.PROT-28#11, 12.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1640
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 2.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1641
Likums
Fizisko personu datu apstrādes likums
22.p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-968
Protokols
2018-MK.PROT-20#44, 17.04.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"
2.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-2051
Protokols
2018-MK.PROT-42#36, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"
4.p. 4.2.apakšp.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3416
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.3.
Valsts kanceleja
01.09.2019.
08.09.2021.
2016-UZD-1053
Likums
Grozījumi Sporta likumā
15.p.7.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-1423
Protokols
2017-MK.PROT-25#30, 16.05.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2019.
08.09.2021.
2017-UZD-3251
Protokols
2015-MK.PROT-62#17, 24.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
2.
Satiksmes ministrija
30.06.2019.
08.09.2021.
2015-UZD-3245
Protokols
2015-MK.PROT-60#2, 17.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
3.
Ekonomikas ministrija
28.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1442
Rīkojums
2018-MK.RIK-267, 12.06.2018., MK rīkojums, Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
9.
Kultūras ministrija
12.06.2019.