Ministrijām dotie uzdevumi

27.04.2023.
23-MP-77
Tiesību akta lieta
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.4.i. investīcijas "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" īstenošanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
16.05.2023.
03.05.2023.
23-MP-79
Tiesību akta lieta
Par Viestura Zepa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Edgara Štelmahera iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.05.2023.
11.05.2023.
23-MP-80
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi"
Klimata un enerģētikas ministrija
24.05.2023.
11.05.2023.
23-MP-81
Tiesību akta lieta
Par mērķēta un automatizēta atbalsta sistēmas izstrādi energoresursu sadārdzinājuma segšanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni
Klimata un enerģētikas ministrija
24.05.2023.
15.05.2023.
23-MP-82
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"
Finanšu ministrija
26.05.2023.
12.05.2023.
23-MP-83
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"
Finanšu ministrija
25.05.2023.
23-MP-84
Valsts kanceleja
31.05.2023.
18.05.2023.
23-MP-87
Tiesību akta lieta
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
Iekšlietu ministrija
31.05.2023.
18.05.2023.
23-MP-88
Tiesību akta lieta
Par tiesiskiem aspektiem un nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas vai tās mēģinājuma nepieļaušanu
Iekšlietu ministrija
31.05.2023.
23.05.2023.
23-MP-89
Tiesību akta lieta
Latvijas Zinātnes padomes maksas pakalpojumu cenrādis no valsts budžeta un starptautiskās sadarbības vai Eiropas Savienības fondu programmām un projektiem nefinansētajām zinātniskajām ekspertīzēm
Izglītības un zinātnes ministrija
06.06.2023.
23.05.2023.
23-MP-90
Tiesību akta lieta
Par airBaltic 2023. gada pirmā ceturkšņa rezultātiem
Satiksmes ministrija
06.06.2023.
26.05.2023.
23-MP-94
Tiesību akta lieta
Par Viestura Zepa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Edgara Štelmahera iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2023.
26.05.2023.
23-MP-95
Tiesību akta lieta
Par Lailas Spaliņas atbrīvošanu no Ventspils brīvostas valdes locekļa amata un Ivara Landmaņa iecelšanu Ventspils brīvostas valdes locekļa amatā
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.06.2023.
26.05.2023.
23-MP-96
Tiesību akta lieta
Par Andra Ozoliņa atbrīvošanu no Rīgas brīvostas valdes locekļa amata un Lienes Priedītes - Kancēvičas iecelšanu Rīgas brīvostas valdes locekļa amatā
Satiksmes ministrija
09.06.2023.
30.05.2023.
23-MP-98
Tiesību akta lieta
Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu
Ekonomikas ministrija
02.06.2023.
30.05.2023.
23-MP-99
Tiesību akta lieta
Par aktuālo situāciju atskurbtuvju izveidē
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.06.2023.
02.06.2023.
23-MP-101
Tiesību akta lieta
Par Ineses Birziņas atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata un Danas Bārbales iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā
Satiksmes ministrija
16.06.2023.
19.01.2023.
23-MPI-1
MP iniciatīva
Iekšlietu ministrija
20.06.2023.
07.02.2023.
23-MPI-2
MP iniciatīva
Par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematisko komiteju
Iekšlietu ministrija
08.08.2023.
15.02.2023.
23-MPI-3
MP iniciatīva
Augstskolu likums
Izglītības un zinātnes ministrija
01.02.2024.
15.02.2023.
23-MPI-4
MP iniciatīva
Iekšlietu ministrija
24.02.2023.
24.02.2023.
23-MPI-5
MP iniciatīva
Par Eiropas Savienības fondu tematisko komiteju
Finanšu ministrija
24.08.2023.
02.03.2023.
23-MPI-7
MP iniciatīva
Grozījumi Nacionālās drošības likumā 
Valsts kanceleja
14.09.2023.
02.03.2023.
23-MPI-8
MP iniciatīva
Grozījumi Saeimas kārtības rullī
Valsts kanceleja
14.09.2023.
03.03.2023.
23-MPI-9
MP iniciatīva
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
Valsts kanceleja
01.10.2023.