Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2014-UZD-3273
Rīkojums
2014-MK.RIK-589, 14.10.2014., MK rīkojums, Par Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
5.
Veselības ministrija
01.11.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3412
Protokols
2014-MK.PROT-57#9, 21.10.2014., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 22.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.28 10.§) "Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"" 3.punkta izpildi"
2.
Labklājības ministrija
01.07.2025.
08.09.2021.
2014-UZD-3508
Rīkojums
2014-MK.RIK-630, 03.11.2014., MK rīkojums, Par Valsts valodas politikas pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
5.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2014-UZD-3576
Likums
Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
30.p.1.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.10.2023.
21.10.2021.
2014-UZD-3772
Likums
Grozījumi Darba likumā
61.p.2.d.
Labklājības ministrija
01.01.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3786
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
68.p.1.d.
Tieslietu ministrija
15.06.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-3799
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.7.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3800
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.8.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
2014-UZD-3801
13.p.1.d.10.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2014-UZD-3802
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.6.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3803
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.2.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3807
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.4.pkt.
Tieslietu ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-3867
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1d.1.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2016.
08.09.2021.
2015-UZD-606
Protokols
2015-MK.PROT-10#55-DV, 24.02.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""
9.
Ekonomikas ministrija
13.11.2015.
08.09.2021.
2015-UZD-685
Rīkojums
2015-MK.RIK-114, 09.03.2015., MK rīkojums, Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"
5.
Labklājības ministrija
31.12.2022.
2015-UZD-778
11.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-905
Rīkojums
2015-MK.RIK-169, 01.04.2015., MK rīkojums, Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
6.
Tieslietu ministrija
01.10.2021.
13.10.2021.
2015-UZD-962
Protokols
2015-MK.PROT-17#51, 31.03.2015., MK sēdes protokollēmums, Dienesta vajadzībām
2.
Valsts kanceleja
30.06.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-1617
Rīkojums
2015-MK.RIK-280, 02.06.2015., MK rīkojums, Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai
8.
Ekonomikas ministrija
15.03.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1842
Rīkojums
2015-MK.RIK-333, 29.06.2015., MK rīkojums, Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-1917
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
9.p.2.d.
Finanšu ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
01.10.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2015-UZD-1995
Likums
Statistikas likums
6.p.2.d.
Ekonomikas ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-2062
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.11.2021.