Ministrijām dotie uzdevumi

14.12.2022.
22-UZ-1153
Protokols
Ministru kabineta 13.12.2022. sēdes protokols Nr. 64
76. § 3.
Veselības ministrija
31.12.2022.
16.12.2022.
22-UZ-1154
Likums
Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā
pārejas noteikumu 14.punkts
Klimata un enerģētikas ministrija
30.06.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1155
Likums
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
pārejas noteikumu 29.punkts
Valsts kanceleja
01.10.2023.
15.12.2022.
22-UZ-1156
Protokols
Valsts sekretāru 15.12.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41
4. § 2.
Ekonomikas ministrija
15.03.2023.
21.12.2022.
22-UZ-1161
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
6.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.02.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1162
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
7. § 3.
Ekonomikas ministrija
22.01.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1163
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
41. § 5.
Veselības ministrija
22.02.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1164
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
55. § 4.
Satiksmes ministrija
28.02.2023.
22.12.2022.
22-UZ-1165
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
4.1.
Labklājības ministrija
01.12.2025.
22.12.2022.
22-UZ-1166
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
4.2.
Labklājības ministrija
01.12.2025.
22.12.2022.
22-UZ-1167
Rīkojums
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
08.02.2023.
23.12.2022.
22-UZ-1169
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
76. § 7.
Satiksmes ministrija
01.02.2023.
23.12.2022.
22-UZ-1170
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
76. § 8.
Aizsardzības ministrija
01.12.2024.
23.12.2022.
22-UZ-1171
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
77. § 3.
Klimata un enerģētikas ministrija
10.01.2023.
29.12.2022.
22-UZ-1172
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
15.panta 11.daļa
Finanšu ministrija
28.02.2023.
04.01.2023.
23-MP-1
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"
Ekonomikas ministrija
18.01.2023.
10.01.2023.
23-MP-4
Tiesību akta lieta
Par apropriācijas pārdali
Klimata un enerģētikas ministrija
13.01.2023.
10.01.2023.
23-MP-5
Tiesību akta lieta
Par klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitāšu īstenošanu un enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
13.01.2023.
10.01.2023.
23-MP-6
Atzinums
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
24.01.2023.
19.01.2023.
23-MP-9
Tiesību akta lieta
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
Klimata un enerģētikas ministrija
02.02.2023.
24.01.2023.
23-MP-12
Tiesību akta lieta
Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 31. maija rīkojumā Nr. 358 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 60.0 versija)"
Ekonomikas ministrija
07.02.2023.