Ministrijām dotie uzdevumi

24.01.2023.
23-MP-13
Tiesību akta lieta
Par AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Sadales tīkls" sistēmas  pakalpojuma tarifu projektu pārskatīšanu
Klimata un enerģētikas ministrija
27.01.2023.
27.01.2023.
23-MP-14
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
10.02.2023.
30.01.2023.
23-MP-15
Atzinums
Bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu plāns 2023.-2024. gadam                    
Iekšlietu ministrija
13.02.2023.
30.01.2023.
23-MP-16
Tiesību akta lieta
Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu un valsts aizdevumu projektu īstenošanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.02.2023.
07.02.2023.
23-MP-18
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pases apstiprināšanu
Zemkopības ministrija
21.02.2023.
07.02.2023.
23-MP-19
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu
Zemkopības ministrija
21.02.2023.
15.02.2023.
23-MP-21
Tiesību akta lieta
Par Ministru kabineta 2020. gada 10. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 10 18. §) "Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"" 2. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
Iekšlietu ministrija
01.03.2023.
16.02.2023.
23-MP-23
Tiesību akta lieta
Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss
Izglītības un zinātnes ministrija
02.03.2023.
23.02.2023.
23-MP-24
Atzinums
Par Latvijas kiberdrošības stratēģiju 2023.-2026. gadam
Aizsardzības ministrija
09.03.2023.
23.02.2023.
23-MP-26
Tiesību akta lieta
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Aizsardzības ministrija
09.03.2023.
23.02.2023.
23-MP-30
Tiesību akta lieta
Par civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanu
Iekšlietu ministrija
09.03.2023.
27.02.2023.
23-MP-31
Tiesību akta lieta
Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai
Zemkopības ministrija
02.03.2023.
03.03.2023.
23-MP-32
Tiesību akta lieta
Kārtība, kādā iegūst un apkopo informāciju par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un tā pārmaiņām, kā arī atzīst augšņu agroķīmiskās izpētes pakalpojumu sniedzējus
Zemkopības ministrija
17.03.2023.
06.03.2023.
23-MP-33
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmāko darbību"
Finanšu ministrija
20.03.2023.
07.03.2023.
23-MP-34
Tiesību akta lieta
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu
Valsts kanceleja
10.03.2023.
20.03.2023.
23-MP-39
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums „Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" turpmāko darbību"
Satiksmes ministrija
03.04.2023.
20.03.2023.
23-MP-40
Tiesību akta lieta
Atbildes projekts Ministru kabinetam (par kartelī iesaistīto uzņēmumu iepirkumu līgumu izbeigšanas tiesiskajām sekām, riskiem un zaudējumu atlīdzināšanas iespējām valsts interesēs)
Satiksmes ministrija
03.04.2023.
23.03.2023.
23-MP-42
Tiesību akta lieta
Par koeficienta apmēru civilajiem ekspertiem Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā
Ārlietu ministrija
28.03.2023.
22.03.2023.
23-MP-43
Tiesību akta lieta
Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Mārupes novadā, nodošanu privatizācijai
Tieslietu ministrija
05.04.2023.
23.03.2023.
23-MP-44
Tiesību akta lieta
Transporta enerģijas likums
Klimata un enerģētikas ministrija
06.04.2023.