Ministrijām dotie uzdevumi

27.03.2023.
23-MP-47
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 363 “Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos”
Aizsardzības ministrija
12.04.2023.
28.03.2023.
23-MP-50
Tiesību akta lieta
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Finanšu ministrija
31.03.2023.
30.03.2023.
23-MP-53
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" 
Zemkopības ministrija
04.04.2023.
30.03.2023.
23-MP-54
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par pieteikuma izskatīšanu"
Ekonomikas ministrija
04.04.2023.
30.03.2023.
23-MP-57
Tiesību akta lieta
Grozījumi Imigrācijas likumā
Iekšlietu ministrija
17.04.2023.
11.01.2023.
23-UZ-5
Rīkojums
Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu
4.
Labklājības ministrija
11.07.2023.
13.01.2023.
23-UZ-6
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
20. § 6.
Veselības ministrija
13.03.2023.
13.01.2023.
23-UZ-7
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
27. § 2.
Iekšlietu ministrija
31.03.2023.
13.01.2023.
23-UZ-9
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
6. § 3.
Ekonomikas ministrija
13.02.2023.
17.01.2023.
23-UZ-10
Saeimas paziņojums
Par 10 434 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par algu iesaldēšanu Valsts prezidentam, ministriem un citiem tautas kalpiem" turpmāko virzību
Valsts kanceleja
15.03.2023.
17.01.2023.
23-UZ-12
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 12.
Satiksmes ministrija
17.03.2023.
17.01.2023.
23-UZ-13
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 14.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2023.
17.01.2023.
23-UZ-14
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 15.
Kultūras ministrija
01.09.2023.
17.01.2023.
23-UZ-15
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 16.
Kultūras ministrija
01.07.2023.
18.01.2023.
23-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
33. § 3.
Satiksmes ministrija
18.03.2023.
19.01.2023.
23-UZ-18
Protokols
Ministru kabineta 17.01.2023. sēdes protokols Nr. 3
1. § 3.
Iekšlietu ministrija
01.06.2023.
19.01.2023.
23-UZ-19
Protokols
Ministru kabineta 17.01.2023. sēdes protokols Nr. 3
50. § 4.
Satiksmes ministrija
01.04.2023.
19.01.2023.
23-UZ-20
Protokols
Ministru kabineta 17.01.2023. sēdes protokols Nr. 3
56. § 3.
Satiksmes ministrija
01.11.2025.
23.01.2023.
23-UZ-23
Institūcijas vēstule
Par likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
Finanšu ministrija
09.02.2023.
25.01.2023.
23-UZ-24
Protokols
Ministru kabineta 13.01.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 2
1. § 13.
Labklājības ministrija
01.08.2023.
26.01.2023.
23-UZ-25
Institūcijas vēstule
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ieteikumi un uzdevumi Ministru kabinetam saistībā ar civilās aizsardzības jomu
Iekšlietu ministrija
23.02.2023.
26.01.2023.
23-UZ-26
Protokols
Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4
3. § 3.
Ekonomikas ministrija
27.02.2023.
27.01.2023.
23-UZ-27
Protokols
Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4
49. § 4.
Valsts kanceleja
01.03.2023.
27.01.2023.
23-UZ-30
Protokols
Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4
53. § 2.
Klimata un enerģētikas ministrija
14.02.2023.
27.01.2023.
23-UZ-31
Protokols
Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4
53. § 5.
Klimata un enerģētikas ministrija
14.04.2023.