Ministrijām dotie uzdevumi

23.03.2023.
23-MP-44
Tiesību akta lieta
Transporta enerģijas likums
Klimata un enerģētikas ministrija
06.04.2023.
27.03.2023.
23-MP-47
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 363 “Kuģu kontroles, pārbaudes un aizturēšanas kārtība Latvijas ūdeņos”
Aizsardzības ministrija
12.04.2023.
28.03.2023.
23-MP-50
Tiesību akta lieta
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Finanšu ministrija
31.03.2023.
03.04.2023.
23-MP-51
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība"
Veselības ministrija
06.04.2023.
03.04.2023.
23-MP-52
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums"
Ārlietu ministrija
19.04.2023.
30.03.2023.
23-MP-53
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta atbildes vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā" 
Zemkopības ministrija
04.04.2023.
06.04.2023.
23-MP-55
Atzinums
Cilvēkkapitāla attīstības padomes nolikums
Ekonomikas ministrija
24.04.2023.
05.04.2023.
23-MP-56
Tiesību akta lieta
Grozījumi Repatriācijas likumā
Iekšlietu ministrija
21.04.2023.
30.03.2023.
23-MP-57
Tiesību akta lieta
Grozījumi Imigrācijas likumā
Iekšlietu ministrija
17.04.2023.
03.04.2023.
23-MP-59
Tiesību akta lieta
Par Latvijas Republikas pārstāvju apstiprināšanu Pastāvīgās arbitrāžas tiesas šķīrējtiesnešu amatā
Tieslietu ministrija
06.04.2023.
06.04.2023.
23-MP-60
Tiesību akta lieta
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas darbības noteikumi
Aizsardzības ministrija
24.04.2023.
06.04.2023.
23-MP-61
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 26. jūlija noteikumos Nr. 488 "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"
Izglītības un zinātnes ministrija
13.04.2023.
18.04.2023.
23-MP-62
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. decembra noteikumos Nr. 732 "Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomes maksas pakalpojumu cenrādis"
Tieslietu ministrija
03.05.2023.
13.04.2023.
23-MP-63
Tiesību akta lieta
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Veselības ministrija
27.04.2023.
13.04.2023.
23-MP-64
Tiesību akta lieta
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi
Finanšu ministrija
27.04.2023.
23-MP-65
Valsts kanceleja
10.05.2023.
13.04.2023.
23-MP-66
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases apstiprināšanu
Ekonomikas ministrija
27.04.2023.
13.04.2023.
23-MP-67
Tiesību akta lieta
Par investīcijas 2.1.2.1.i. projekta "Digitālo pakalpojumu platforma biznesa attīstības veicināšanai" pases apstiprināšanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
27.04.2023.
18.04.2023.
23-MP-70
Tiesību akta lieta
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" reformas 2.1.1.r. "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta "Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana" pases apstiprināšanu"
Iekšlietu ministrija
03.05.2023.
18.04.2023.
23-MP-71
Tiesību akta lieta
Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" reformas 2.1.1.r. "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta "Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana" pases apstiprināšanu"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.05.2023.
18.04.2023.
23-MP-72
Tiesību akta lieta
Par darba grupas izveidi visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas uzraudzībai un koordinācijai
Aizsardzības ministrija
03.05.2023.
20.04.2023.
23-MP-73
Tiesību akta lieta
Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
09.05.2023.
08.05.2023.
23-MP-74
Tiesību akta lieta
Priekšlikumi par slimnīcu tīkla stiprināšanu
Veselības ministrija
20.05.2023.
23-MP-75
Valsts kanceleja
03.05.2023.
28.04.2023.
23-MP-76
Tiesību akta lieta
Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.1.r. reformas "Ilgtspējīgas un sociāli atbildīgas atbalsta sistēmas pieaugušo izglītībai attīstība" 2.3.1.4.i. investīcijas "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" īstenošanu
Izglītības un zinātnes ministrija
17.05.2023.