Ministrijām dotie uzdevumi

2018-UZD-1400
p.n. 7.p.
Kultūras ministrija
31.12.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-1382
Rīkojums
2018-MK.RIK-239, 31.05.2018., MK rīkojums, Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-1171
Rīkojums
2018-MK.RIK-210, 14.05.2018., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-1164
Rīkojums
2018-MK.RIK-210, 14.05.2018., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Problēmjautājumi saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā un kooperācijas intensificēšanai, to iespējamie risinājumi"
1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2019.
2018-UZD-1136
5.
Veselības ministrija
01.09.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-968
Protokols
2018-MK.PROT-20#44, 17.04.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"
2.
Tieslietu ministrija
01.09.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-804
Protokols
2018-MK.PROT-17#44, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Atvieglojumu uzskaites koplietošanas risinājuma ieviešanu valsts un pašvaldību atvieglojumu administrēšanai"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-802
Protokols
2018-MK.PROT-17#5, 27.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par interaktīvās azartspēles vai interaktīvās izlozes organizēšanā izmantojamās spēles programmas atbilstības pārskatā iekļaujamo informāciju"
2.
Finanšu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-725
Protokols
2018-MK.PROT-15#31, 13.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-553
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.1 p. 5.1 d.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.09.2024.
2018-UZD-512
2.
Finanšu ministrija
01.02.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-508
Rīkojums
2018-MK.RIK-90, 28.02.2018., MK rīkojums, Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2018.–2020.gadam
6.
Iekšlietu ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-492
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
p.n. 199.1 p.
Finanšu ministrija
30.09.2022.
2018-UZD-393
3.
Iekšlietu ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
21.12.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-353
Protokols
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
5.
Tieslietu ministrija
01.04.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-242
Protokols
2018-MK.PROT-5#1, 23.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Par Ministru kabineta 2018.gada 4.janvāra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.1 22.§) "Likumprojekts "Grozījums likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos""
2.
Zemkopības ministrija
01.12.2018.
2018-UZD-211
2.
Veselības ministrija
01.06.2018.
2018-UZD-141
p.n. 7.p.
Veselības ministrija
01.08.2018.
08.09.2021.
2018-UZD-124
Likums
Grozījumi Dziesmu un deju svētku likumā
p.n. 8.p.
Kultūras ministrija
30.10.2024.
2018-UZD-101
3.
Finanšu ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2018-UZD-54
Protokols
2018-MK.PROT-1#40, 04.01.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja kompetenci attiecībā uz tiesībām izmeklēt koruptīvos noziedzīgos nodarījumus privātajā sektorā"
2.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3425
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
8.
Valsts kanceleja
01.07.2020.
08.09.2021.
2017-UZD-3416
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.3.
Valsts kanceleja
01.09.2019.