Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-128
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-127
Protokols
2020-MK.PROT-3#39, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"
8.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-126
Protokols
2020-MK.PROT-3#39, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"
8.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-125
Protokols
2020-MK.PROT-3#39, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"
6.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-122
Protokols
2020-MK.PROT-3#39, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Darba vidē balstīta studiju programma pedagogu sagatavošanai: īstenošana un attīstība"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-102
Rīkojums
2020-MK.RIK-27, 22.01.2020., MK rīkojums, Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai
4.
Zemkopības ministrija
31.03.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-101
Rīkojums
2020-MK.RIK-27, 22.01.2020., MK rīkojums, Par Latvijas rīcības plānu augu aizsardzības līdzekļu ilgtspējīgai izmantošanai
4.
Zemkopības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-98
Saeimas paziņojums
Par 10 522 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%" turpmāko virzību
Migrēts
Veselības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-50
Protokols
2020-MK.PROT-1#49, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams""
3.
Labklājības ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-47
Protokols
2020-MK.PROT-1#28, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-46
Protokols
2020-MK.PROT-1#27, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-45
Protokols
2020-MK.PROT-1#4, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi"
2.
Ekonomikas ministrija
02.12.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-38
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
62.p. 1.d. 7.p.
Labklājības ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-37
Likums
Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā
31.p. 4.d.
Labklājības ministrija
30.06.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-31
Likums
Grozījumi Ceļu satiksmes likumā
22.p. 1.d. 3.1 p.
Satiksmes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2266
Protokols
2019-MK.PROT-59#74, 17.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par risinājumu Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldes resursu efektīvai izmantošanai, ierobežojot narkotisko un psihotropo vielu un to prekursoru sūtījumu nelielos apmēros ar pasta starpniecību nonākšanu Latvijā"
2.
Finanšu ministrija
01.04.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2261
Protokols
2019-MK.PROT-59#41, 17.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-2221
Likums
Grozījumi Likumā par ostām
7.p. 1.d.
Satiksmes ministrija
09.01.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2216
Protokols
2019-MK.PROT-57#100, 10.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" vadības izmaksām Portfeļgarantiju instrumenta ieviešanai līdz 2019.gada 30.septembrim"
2.
Ekonomikas ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-2215
Protokols
2019-MK.PROT-57#92, 10.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"
4.
Tieslietu ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2214
Protokols
2019-MK.PROT-57#92, 10.12.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atbildības izvērtējumu zemes kadastrālās uzmērīšanas, zemes ierīcības un ģeodēzisko darbu jomā"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2204
Likums
Grozījumi Dzīvnieku barības aprites likumā
10.p. 3.d.
Zemkopības ministrija
28.01.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-2174
Rīkojums
2019-MK.RIK-630, 11.12.2019., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"
1.
Satiksmes ministrija
01.10.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2153
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
82.p. 1.d. 4.teik.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.03.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-2149
Likums
Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"
4.p. 4.d.
Ekonomikas ministrija
31.12.2020.