Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1428
Rīkojums
2021-MK.RIK-577, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
5.
Labklājības ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1427
Rīkojums
2021-MK.RIK-577, 17.08.2021., MK rīkojums, Par Plānu personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju veicināšanai 2021.-2023.gadam
4.
Labklājības ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1422
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
6.
Ārlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1421
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
5.
Ekonomikas ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1420
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
4.
Satiksmes ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1419
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
15.
Aizsardzības ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1418
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
3.
Iekšlietu ministrija
23.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1417
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
14.
Iekšlietu ministrija
29.02.2024.
08.09.2021.
2021-UZD-1416
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
10.
Iekšlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1415
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
7. (7.2.1.)
Iekšlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1414
Protokols
2021-MK.PROT-55#77, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izveidei"
2.
Kultūras ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1413
Protokols
2021-MK.PROT-55#92, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Veselības ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1412
Protokols
2021-MK.PROT-55#69, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"
5.
Aizsardzības ministrija
01.07.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1411
Protokols
2021-MK.PROT-55#69, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"
4.1.
Aizsardzības ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1362
Protokols
2021-MK.PROT-55#105, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2117
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1361
Protokols
2021-MK.PROT-55#115, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atjaunojamās enerģijas statistikas darījumiem"
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1360
Protokols
2021-MK.PROT-55#110, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2021.gada 9.jūnija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/2209
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1359
Protokols
2021-MK.PROT-55#73, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1357
Rīkojums
2021-MK.RIK-562, 13.08.2021., MK rīkojums, Par Publiskajā pārvaldē nodarbināto mācīšanās un attīstības plānu 2021.–2027. gadam
4.
Valsts kanceleja
01.03.2028.
08.09.2021.
2021-UZD-1355
Tiesību akta lieta
Par precizēto pamatnostādņu projektu "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" (VSS-134)
Migrēts
Veselības ministrija
26.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1354
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 33.p.
Tieslietu ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1351
Likums
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā
49.6 p. 1.d.
Veselības ministrija
09.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1350
Likums
Grozījumi Kontu reģistra likumā
6.p. 1.d. 18)
Ekonomikas ministrija
09.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1347
Institūcijas vēstule
Par papildu finansējumu pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām 2022., 2024. gadā
Migrēts
Finanšu ministrija
26.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1346
Rīkojums
2021-MK.RIK-517, 23.07.2021., MK rīkojums, Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai
5.
Iekšlietu ministrija
26.08.2021.