Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2016-UZD-1745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.p.3.d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-1731
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
4.1p.3.d.
Satiksmes ministrija
25.11.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-1557
Tiesību akta lieta
Par rezolūcijā Nr.18/TA-1459/1245-IP (2014) dotā uzdevuma izpildi
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-1353
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-1349
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.33.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1118
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
7.
Veselības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1115
Rīkojums
2016-MK.RIK-292, 16.05.2016., MK rīkojums, Par konceptuālu ziņojumu "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"
4.
Labklājības ministrija
01.09.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1053
Likums
Grozījumi Sporta likumā
15.p.7.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2019.
17.01.2022.
2016-UZD-1013
MP iniciatīva
2016-REZ-1.1.1/17-431, 03.05.2016., MP rezolūcija (iniciatīvā), Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Lūdzu regulāri sekot līdzi Satversmes tiesas nolēmumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas par konstatētajām nepilnībām, un reizi gadā sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu par normatīvajiem aktiem, kas ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, izklāstot lietas būtību, tiesas lēmumu un galvenos secinājumus, kam valsts pārvaldei vajadzētu pievērst uzmanību. Ministru prezidents Māris Kučinskis (paraksts*) *Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Datums skatāms laika zīmogā Nr.1.1.1/17
Migrēts
Valsts kanceleja
31.01.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-797
Rīkojums
2016-MK.RIK-248, 06.04.2016., MK rīkojums, Par Valsts policijas attīstības koncepciju
4.
Tieslietu ministrija
01.07.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-748
Likums
Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā
4.p.6.d.4.p.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.02.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-635
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
p.n.50.p.
Satiksmes ministrija
01.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-546
Likums
Tiesu ekspertu likums
10.p.4.d.
Veselības ministrija
30.06.2016.
08.09.2021.
2016-UZD-442
Likums
Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums
15.p.2.d.
Ārlietu ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-328
Rīkojums
2016-MK.RIK-129, 09.02.2016., MK rīkojums, Par Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016.–2020.gadam
4.
Ekonomikas ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2016-UZD-261
Protokols
2016-MK.PROT-4#91, 26.01.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdē notikušās traģēdijas cēloņus, un turpmākajām darbībām, kas veiktas normatīvo aktu un valsts pārvaldes un pašvaldību darbības sakārtošanā, lai nepieļautu līdzīgu traģēdiju atkārtošanos, kā arī par darbībām minētās traģēdijas seku novēršanā galaziņojumā ministrijām noteikto uzdevumu izvērtējumu"
10.2.1.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2016-UZD-217
Rīkojums
2016-MK.RIK-35-IP, 20.01.2016., MK rīkojums, Konceptuāls ziņojums "Par valsts austrumu robežas kontroli un aizsardzību"
6.
Iekšlietu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-20
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.2p.4.d.
Finanšu ministrija
15.03.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-18
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
28.p.
Finanšu ministrija
15.04.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-17
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.3 p. 2.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3462
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
2.4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-3422
Protokols
2015-MK.PROT-66#68, 08.12.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"
3.
Satiksmes ministrija
31.12.2022.