Ministrijām dotie uzdevumi

09.10.2021.
21-UZ-41
Likums
Grozījumi Apsardzes darbības likumā
14.panta 3.daļas 7.punkts
Veselības ministrija
01.01.2022.
09.10.2021.
21-UZ-40
Likums
Grozījumi Apsardzes darbības likumā
7.panta 4.daļa
Veselības ministrija
01.01.2022.
13.10.2021.
21-UZ-39
Likums
Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā
11.panta 3.daļa
Aizsardzības ministrija
01.01.2022.
06.10.2021.
21-UZ-38
Rīkojums
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
4.
Zemkopības ministrija
31.12.2023.
06.10.2021.
21-UZ-37
Rīkojums
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu
Zemkopības ministrija
31.12.2023.
06.10.2021.
21-UZ-36
Rīkojums
Ceļu satiksmes drošības plāns 2021.-2027.gadam
Satiksmes ministrija
01.01.2025.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.
05.10.2021.
21-UZ-34
Rīkojums
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Labklājības ministrija
01.07.2025.
05.10.2021.
21-UZ-33
Rīkojums
Plāna projekts "Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2022.-2024.gadam"
Labklājības ministrija
30.12.2021.
04.10.2021.
21-UZ-32
Rīkojums
Par  finansējuma piešķiršanu ēkas Latvijas Republikas Prokuratūras vajadzībām Kalpaka bulvārī 6, Rīgā, pārbūves, telpu nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai un finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai un Tieslietu ministrijai ēkas Cēsu ielā 28, Limbažos, Limbažu novadā, pielāgošanas un telpu nomas maksas un citu saistīto izdevumu segšanai
 
6.
Tieslietu ministrija
01.08.2025.
04.10.2021.
21-UZ-31
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 64
45. § 5.
Veselības ministrija
04.12.2021.
04.10.2021.
21-UZ-30
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 64
36. § 3.
Finanšu ministrija
30.11.2021.
30.09.2021.
21-UZ-28
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65
6. § 5.
Kultūras ministrija
30.06.2024.
30.09.2021.
21-UZ-27
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65
1. § 4.
Valsts kanceleja
01.07.2023.
03.10.2021.
21-UZ-26
Tiesvedības dokuments
Par viedokļa sniegšanu lietā Nr. SKA-190/2021 (lieta Nr.A420342117; SIA „Schwenk Latvija” kasācijas sūdzība par Administratīvās apgabaltiesas 2019.gada 15.marta spriedumu; par gaisa kvalitātes uzlabošanu)
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14.10.2021.
29.09.2021.
21-UZ-25
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63
1. § 25.
Finanšu ministrija
12.10.2021.
30.09.2021.
21-UZ-24
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
10.panta 3.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
30.09.2021.
21-UZ-23
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
10.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
30.09.2021.
21-UZ-22
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
9.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.01.2022.
28.09.2021.
21-UZ-21
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 63
1. § 6.
Finanšu ministrija
01.12.2021.
30.09.2021.
21-UZ-20
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
27.panta 5.daļa
Valsts kanceleja
30.11.2021.
30.09.2021.
21-UZ-19
Likums
Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
9.pants 
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
29.09.2021.
21-UZ-18
Likums
Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"
5.pants
Ekonomikas ministrija
30.11.2021.
30.09.2021.
21-UZ-17
Institūcijas vēstule
Par informācijas sniegšanu (administratīvā lieta Nr. A42020018; DAUKS Nr. 2020-TA-464)
Satiksmes ministrija
07.10.2021.
23.09.2021.
21-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
43. § 3.
Klimata un enerģētikas ministrija
30.06.2022.