Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2015-UZD-3306
Rīkojums
2015-MK.RIK-743, 30.11.2015., MK rīkojums, Par Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm nepieciešamo būvju (ēku) Iekšlietu ministrijas ēku kompleksā uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 087 0368 001) Čiekurkalna 1.līnijā 1 k-1, Rīgā (attīstības II posms - būvniecības 2.kārta (10.korpuss – daudzlīmeņu autostāvvieta), 3.kārta (15.korpuss – biroju ēka) un 6.kārta (11.korpuss – sporta komplekss)) būvniecību
5.2.
Iekšlietu ministrija
30.03.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3245
Protokols
2015-MK.PROT-60#2, 17.11.2015., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju""
3.
Ekonomikas ministrija
28.06.2019.
08.09.2021.
2015-UZD-2938
Rīkojums
2015-MK.RIK-663, 27.10.2015., MK rīkojums, Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskajā holokausta piemiņas aliansē
2.
Ārlietu ministrija
30.01.2023.
08.09.2021.
2015-UZD-2912
Protokols
2015-MK.PROT-55#19, 20.10.2015., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"
1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-2755
Rīkojums
2015-MK.RIK-611, 05.10.2015., MK rīkojums, Par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnēm 2015.–2020.gadam
4.
Zemkopības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-2370
Protokols
2015-MK.PROT-38#42, 11.08.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja būvniecības projektu"
3.
Kultūras ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2213
Noteikumi
2015-MK.NOT-440, 28.07.2015., MK noteikumi, Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātājs nav pašvaldības
10.
Kultūras ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-2099
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.18.pkt.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2015-UZD-2062
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1995
Likums
Statistikas likums
6.p.2.d.
Ekonomikas ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-1917
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
9.p.2.d.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-1842
Rīkojums
2015-MK.RIK-333, 29.06.2015., MK rīkojums, Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-1617
Rīkojums
2015-MK.RIK-280, 02.06.2015., MK rīkojums, Par Pasākumu plānu 2021.gada tautas skaitīšanas sagatavošanai un organizēšanai
8.
Ekonomikas ministrija
15.03.2023.
13.10.2021.
2015-UZD-962
Protokols
2015-MK.PROT-17#51, 31.03.2015., MK sēdes protokollēmums, Dienesta vajadzībām
2.
Valsts kanceleja
30.06.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-905
Rīkojums
2015-MK.RIK-169, 01.04.2015., MK rīkojums, Par Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un nodrošināšanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
6.
Tieslietu ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-685
Rīkojums
2015-MK.RIK-114, 09.03.2015., MK rīkojums, Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"
5.
Labklājības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-606
Protokols
2015-MK.PROT-10#55-DV, 24.02.2015., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""
9.
Ekonomikas ministrija
13.11.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3867
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1d.1.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2016.
08.09.2021.
2014-UZD-3807
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.4.pkt.
Tieslietu ministrija
01.06.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-3803
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.2.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.12.2015.
08.09.2021.
2014-UZD-3802
Likums
Zemes pārvaldības likums
13.p.1.d.6.pkt.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.