Ministrijām dotie uzdevumi

03.08.2022.
22-UZ-831
Likums
Elektronisko sakaru likums
pārejas noteikumu 18.punkts
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
29.11.2021.
21-UZ-296
Likums
Grozījumi Administratīvā procesa likumā
pārejas noteikumu 24.punkts 1)
Tieslietu ministrija
01.10.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2564
Likums
Grozījumi Kredītiestāžu likumā
131.1 p. 3.d.
Tieslietu ministrija
01.05.2019.
31.10.2022.
22-UZ-1031
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā
pārejas noteikumu 53.punkts
Finanšu ministrija
01.07.2023.
15.09.2023.
23-UZ-460
Protokols
Ministru kabineta 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 44
49. § 6.
Valsts kanceleja
30.03.2024.
28.06.2023.
23-UZ-348
Likums
Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā
4.2 panta 1.daļa
Aizsardzības ministrija
29.06.2023.
23.03.2022.
22-UZ-234
Rīkojums
Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2021./2022. gadam
5.
Finanšu ministrija
01.09.2023.
03.03.2023.
23-MPI-14
MP iniciatīva
MK 03.09.2019 sēdes prot. Nr. 37 25. § 2. punkts
Valsts kanceleja
01.03.2020.
08.09.2021.
2016-UZD-1748
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
54.p.4.d.
Klimata un enerģētikas ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1816
Protokols
2020-MK.PROT-62#23, 20.10.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
4.
Finanšu ministrija
01.10.2023.
21.10.2021.
21-UZ-53
Likums
Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"
38.panta 7.daļa
Finanšu ministrija
01.10.2023.
23-MP-174
Valsts kanceleja
17.11.2023.
23-MP-179
Valsts kanceleja
17.11.2023.
01.11.2023.
23-UZ-561
Protokols
Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54
22. § 5.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2024.
01.11.2023.
23-UZ-560
Protokols
Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54
22. § 5.1.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2024.
24.10.2023.
23-MP-173
Atzinums
Par augstas gatavības projekta "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Dienesta viesnīcas ēkas pārbūve (Augusta Deglava ielā 41 B, Rīgā)" termiņa pagarināšanu
Izglītības un zinātnes ministrija
07.11.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-781
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. b)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
30.10.2023.
23-MP-180
Atzinums
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
Izglītības un zinātnes ministrija
02.11.2023.
27.04.2023.
23-UZ-219
Likums
Grozījumi Farmācijas likumā
5.panta 27.punkts
Veselības ministrija
10.05.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1400
Rīkojums
2020-MK.RIK-412, 30.07.2020., MK rīkojums, Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2020.–2022.gadam
1.
Veselības ministrija
01.11.2023.
08.09.2021.
2017-UZD-2820
Protokols
2017-MK.PROT-51#46, 17.10.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Paralimpiskā sporta centra izveidi Latvijā"
2.
Labklājības ministrija
31.12.2019.
2005-UZD-1724
Migrēts
Ārlietu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1571
Protokols
2021-MK.PROT-60#50, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Ierobežotas pieejamības informācija
7.
Ārlietu ministrija
31.12.2022.
2017-UZD-90
12.p.
Finanšu ministrija
31.12.2023.