Ministrijām dotie uzdevumi

23.11.2022.
22-MPI-55
MP iniciatīva
Klimata un enerģētikas ministrija
16.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1241
Protokols
2021-MK.PROT-51#101, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai uzlabot ārvalstu investīciju piesaisti)
3.
Ekonomikas ministrija
15.09.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1382
Rīkojums
2018-MK.RIK-239, 31.05.2018., MK rīkojums, Par Tautsaimniecības mobilizācijas plānu
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-252
Rīkojums
2021-MK.RIK-93, 16.02.2021., MK rīkojums, Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam
4.
Ekonomikas ministrija
01.09.2024.
08.09.2021.
2019-UZD-1643
Protokols
2019-MK.PROT-42#39, 17.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2.
Ekonomikas ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-856
Rīkojums
2019-MK.RIK-247, 22.05.2019., MK rīkojums, Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam
4.2.3.
Ekonomikas ministrija
01.01.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-165
Protokols
2020-MK.PROT-4#19, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.07.2020.
04.02.2022.
22-UZ-93
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
31. § 4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
2014-UZD-967
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
17.06.2014.
08.09.2021.
2019-UZD-980
Protokols
2019-MK.PROT-27#28, 04.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam"
2.
Satiksmes ministrija
30.12.2021.
15.06.2022.
22-MPI-22
MP iniciatīva
Satiksmes ministrija
07.07.2022.
20.04.2023.
23-UZ-209
Protokols
Ministru kabineta 18.04.2023. sēdes protokols Nr. 20
26. § 3.
Satiksmes ministrija
20.06.2023.
25.08.2023.
23-MPI-35
MP iniciatīva
Satiksmes ministrija
01.09.2023.
20.07.2022.
22-UZ-778
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 6.
Tieslietu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1174
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
p.n. 47.p. 1.apakšp.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
10.02.2023.
23-UZ-53
Protokols
Valsts sekretāru 09.02.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6
1. § 2.5.
Tieslietu ministrija
10.04.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-729
Protokols
2020-MK.PROT-7#25, 18.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
4.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-1487
Protokols
2018-MK.PROT-28#11, 12.06.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Būvju klasifikācijas noteikumi"
3.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
08.09.2021.
2018-UZD-353
Protokols
2018-MK.PROT-7#14, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
5.
Tieslietu ministrija
01.04.2018.
08.09.2021.
2020-UZD-355
Protokols
2020-MK.PROT-7#25, 18.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi"
5.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-822
Likums
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums
15.p.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-1921
Protokols
2016-MK.PROT-37#15, 26.07.2016., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai"
2.
Tieslietu ministrija
30.10.2024.
25.10.2023.
23-MP-176
Tiesību akta lieta
Valsts robežsardzes koledžas nolikums
Izglītības un zinātnes ministrija
08.11.2023.
16.06.2022.
22-UZ-630
Likums
Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā
22.panta 2.daļa
Aizsardzības ministrija
16.08.2022.
06.11.2023.
23-MP-185
Tiesību akta lieta
Par EURIBOR likmju pieauguma ietekmi uz tautsaimniecību
Finanšu ministrija
21.11.2023.