Ministrijām dotie uzdevumi

12.04.2022.
22-UZ-395
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
75.panta 2.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
21.04.2022.
31.10.2023.
23-MP-181
Atzinums
Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam ieviešanas plāns
Aizsardzības ministrija
14.11.2023.
22.08.2023.
23-UZ-433
Protokols
Ministru kabineta 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 40
43. § 17.
Ārlietu ministrija
28.09.2023.
06.11.2023.
23-UZ-574
Likums
Grozījums Pacientu tiesību likumā
17.1 panta 1.daļa
Veselības ministrija
01.01.2024.
14.06.2023.
23-MPI-29
MP iniciatīva
Par Izaugsmes, konkurētspējas un produktivitātes tematisko komiteju
Ekonomikas ministrija
14.12.2023.
27.03.2023.
23-MPI-20
MP iniciatīva
Par Digitālās pārveides un pārvaldes modernizācijas tematisko komiteju
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
22.09.2023.
28.03.2023.
23-MPI-21
MP iniciatīva
Par tematisko komiteju ar Rail Baltica projekta īstenošanu saistīto starpnozaru jautājumu risināšanai
Satiksmes ministrija
28.09.2023.
24.02.2023.
23-MPI-5
MP iniciatīva
Par Eiropas Savienības fondu tematisko komiteju
Finanšu ministrija
26.12.2023.
07.02.2023.
23-MPI-2
MP iniciatīva
Par Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas tematisko komiteju
Iekšlietu ministrija
08.02.2024.
16.10.2023.
23-UZ-513
Likums
Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā
7.pants
Finanšu ministrija
27.10.2025.
08.09.2021.
2019-UZD-387
Rīkojums
2019-MK.RIK-109, 06.03.2019., MK rīkojums, Par veselības aprūpes pakalpojumu eksporta attīstības plānu 2019.-2023.gadam
4.
Veselības ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1254
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.2 p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
31.10.2022.
15.09.2023.
23-UZ-470
Protokols
Ministru kabineta 12.09.2023. sēdes protokols Nr. 44
57. § 6.
Zemkopības ministrija
15.10.2023.
25.04.2022.
22-UZ-414
Likums
Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likums
19.panta 6.punkts
Ekonomikas ministrija
31.12.2026.
16.10.2023.
23-UZ-510
Institūcijas vēstule
Par atbildīgo institūciju cilvēkkapitāla pārvaldības jomā
Ekonomikas ministrija
15.11.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1253
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.1 p. 17.d.
Aizsardzības ministrija
16.08.2021.
01.11.2023.
23-UZ-562
Protokols
Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54
22. § 6.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
25.02.2025.
01.11.2023.
23-UZ-565
Protokols
Ministru kabineta 31.10.2023. sēdes protokols Nr. 54
35. § 2.
Ārlietu ministrija
30.09.2024.
24.10.2022.
22-UZ-1011
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
18.1 panta 1.daļa
Finanšu ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
01.10.2024.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
15.10.2024.
29.09.2023.
23-UZ-493
Rīkojums
Ministru kabineta 27.09.2023. Rīkojuma (grozījumu) projekts Nr. 2344 Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 17. marta rīkojumā Nr. 130 "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku"
Finanšu ministrija
01.11.2023.
20.03.2023.
23-UZ-117
Rīkojums
Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku
1.
Finanšu ministrija
10.10.2023.
22.03.2023.
23-MPI-19
MP iniciatīva
Valsts prezidenta 21.03.2023. paziņojums "Par valsts budžeta likumu paketi 2023. gadam"
Finanšu ministrija
01.11.2023.
08.09.2021.
2013-UZD-367
Rīkojums
2013-MK.RIK-38, 04.02.2013., MK rīkojums, Par Administratīvo sodu sistēmas attīstības koncepciju
7.
Tieslietu ministrija
01.07.2024.