Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-165
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263021; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
05.11.2021.
21-UZ-131
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259221; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
12.11.2021.
21-UZ-221
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un administratīvā akta darbības apturēšanu daļā (Nr. A420267421; termiņš 17.11.2021.; Normunds Priednieks; visi dokumenti vienā datnē!)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-983
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 2)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-287
Protokols
2021-MK.PROT-18#39, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"
3.
Labklājības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-996
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
5.
Ekonomikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-875
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Migrēts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.06.2021.
08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
09.11.2021.
21-UZ-158
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420260821; termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
13.11.2021.
16.11.2021.
21-UZ-259
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272321; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
15.11.2021.
21-UZ-252
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1184
Likums
Grāmatvedības likums
12.p. 4.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.
05.11.2021.
21-UZ-122
Tiesvedības dokuments
Par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu (Nr. A420257721; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1992
Likums
Statistikas likums
22.p.4.d.
Ekonomikas ministrija
01.06.2028.
11.11.2021.
21-UZ-175
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu un paskaidrojumu sniegšanu (Nr. A420264521; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2213
Likums
Grozījumi likumā "Par aviāciju"
57.1 p. 5.d.
Satiksmes ministrija
31.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-2266
Likums
Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likums
19.p.
Aizsardzības ministrija
28.02.2021.
06.12.2021.
21-UZ-303
Institūcijas vēstule
Par informatīvo ziņojumu (“Samazinām PVN pārtikas produktiem” (Nr.719/Lm13)
Zemkopības ministrija
01.06.2022.
16.11.2021.
21-UZ-267
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420274321; termiņš 26.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-212
Rīkojums
Elektronisko sakaru nozares attīstības plāns 2021.–2027. gadam
Satiksmes ministrija
31.12.2024.