Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-1413
Protokols
2021-MK.PROT-55#92, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
3.
Veselības ministrija
31.08.2021.
08.09.2021.
2017-UZD-3416
Rīkojums
2017-MK.RIK-701, 24.11.2017., MK rīkojums, Par Valsts pārvaldes reformu plānu 2020
1.3.
Valsts kanceleja
01.09.2019.
08.09.2021.
2021-UZD-780
Likums
Grozījumi Meža likumā
44.p. 4.d. 3.p. a)
Zemkopības ministrija
25.05.2021.
23.03.2022.
22-UZ-230
Rīkojums
Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Iekšlietu ministrija
23.05.2022.
11.02.2022.
22-MP-28
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par krājaizdevu sabiedrību turpmākās attīstības perspektīvām Latvijā"
Finanšu ministrija
25.02.2022.
11.11.2021.
21-UZ-171
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263921; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1359
Protokols
2021-MK.PROT-55#73, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts galvenā autoceļa A7 Rīga–Bauska–Lietuvas robeža posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai pārbūves finansēšanas iespējām"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
23.09.2021.
21-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 62
Ekonomikas ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-1987
Protokols
2018-MK.PROT-40#21, 28.08.2018., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""
7.
Iekšlietu ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2393
Protokols
2018-MK.PROT-50#52, 30.10.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2018 secinājumiem"
4.
Zemkopības ministrija
01.11.2019.
30.09.2021.
21-UZ-24
Likums
Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
10.panta 3.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-129
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2021.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-165
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263021; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
05.11.2021.
21-UZ-131
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259221; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
12.11.2021.
21-UZ-221
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un administratīvā akta darbības apturēšanu daļā (Nr. A420267421; termiņš 17.11.2021.; Normunds Priednieks; visi dokumenti vienā datnē!)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-983
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 2)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-287
Protokols
2021-MK.PROT-18#39, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"
3.
Labklājības ministrija
01.10.2021.
17.12.2021.
21-UZ-378
Protokols
Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 80
Izglītības un zinātnes ministrija
17.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-996
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
5.
Ekonomikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2002-UZD-476
Likums
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā
6.p.4.d. (16.10.03.
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-1523
Rīkojums
2017-MK.RIK-257, 24.05.2017., MK rīkojums, Par Energoefektivitātes politikas alternatīvo pasākumu plānu enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķa 2014.-2020. gadam sasniegšanai
6.
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-875
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Migrēts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-876
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Kultūras ministrija
30.10.2022.