Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-129
Protokols
2020-MK.PROT-3#45, 21.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2019.gada 7.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2019/2304
4.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2021.
04.11.2021.
21-UZ-124
Tiesvedības dokuments
FW: Par administratīvās lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības pieņemšanu (Nr. A420257421; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
11.11.2021.
21-UZ-165
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420263021; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
05.11.2021.
21-UZ-131
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259221; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
12.11.2021.
21-UZ-221
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un administratīvā akta darbības apturēšanu daļā (Nr. A420267421; termiņš 17.11.2021.; Normunds Priednieks; visi dokumenti vienā datnē!)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1577
Rīkojums
2020-MK.RIK-489, 04.09.2020., MK rīkojums, Par Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku 2020.–2027.gadam
4. (4.2.)
Valsts kanceleja
31.12.2027.
08.09.2021.
2021-UZD-983
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
22.4 p. 2.d. 2)
Aizsardzības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-287
Protokols
2021-MK.PROT-18#39, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"
3.
Labklājības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-996
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
5.
Ekonomikas ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2002-UZD-476
Likums
Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā
6.p.4.d. (16.10.03.
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-875
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Augu aizsardzības likumā"
Migrēts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
07.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-876
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Kultūras ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-4228
Rīkojums
2013-MK.RIK-468, 14.10.2013., MK rīkojums, Par Informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
09.11.2021.
21-UZ-158
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420260821; termiņš 11.11.2021.)
Veselības ministrija
13.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2187
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
31.p. 1.d.
Finanšu ministrija
15.08.2024.
17.01.2022.
2016-UZD-1013
MP iniciatīva
2016-REZ-1.1.1/17-431, 03.05.2016., MP rezolūcija (iniciatīvā), Valsts kancelejas direktoram Mārtiņam Krieviņam Lūdzu regulāri sekot līdzi Satversmes tiesas nolēmumiem, nepieciešamības gadījumā informējot atbildīgās institūcijas par konstatētajām nepilnībām, un reizi gadā sagatavot Ministru kabineta informatīvo ziņojumu par normatīvajiem aktiem, kas ir tikuši apstrīdēti Satversmes tiesā, izklāstot lietas būtību, tiesas lēmumu un galvenos secinājumus, kam valsts pārvaldei vajadzētu pievērst uzmanību. Ministru prezidents Māris Kučinskis (paraksts*) *Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Datums skatāms laika zīmogā Nr.1.1.1/17
Migrēts
Valsts kanceleja
31.01.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-874
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Iekšlietu ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1503
Protokols
2020-MK.PROT-49#50, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām ārvalstu studentu piesaistē un studijām Latvijas augstākās izglītības iestādēs"
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2021.
16.11.2021.
21-UZ-259
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272321; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2018-UZD-735
Protokols
2018-MK.PROT-16#26, 20.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2019.
15.11.2021.
21-UZ-252
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420272121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1184
Likums
Grāmatvedības likums
12.p. 4.d.
Finanšu ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-325
Protokols
2021-MK.PROT-20#9, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par jaunas infrastruktūras izveidi kontroles dienestu funkciju īstenošanai Uriekstes ielā 42, Rīgā"
3.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2017-UZD-2555
Rīkojums
2017-MK.RIK-525, 21.09.2017., MK rīkojums, Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai
2.
Finanšu ministrija
01.05.2021.