Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-640
Likums
Grozījumi Arhīvu likumā
14.p. 3.d. 6.p.
Kultūras ministrija
30.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1476
Likums
Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā
88.p. 3.d.
Pārresoru koordinācijas centrs
22.10.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1596
Protokols
2020-MK.PROT-51#55, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"
7.
Veselības ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-2041
Protokols
2020-MK.PROT-77#66, 01.12.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu tiesas lēmuma izpildi"
4.
Iekšlietu ministrija
01.03.2021.
14.10.2021.
21-UZ-45
Tiesvedības dokuments
Par lietas Nr.2021-40-0103 ierosināšanu
Iekšlietu ministrija
01.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1412
Protokols
2021-MK.PROT-55#69, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas pirmajiem rezultātiem un uzlabojumiem Jaunsardzē"
5.
Aizsardzības ministrija
01.07.2023.
12.11.2021.
21-UZ-207
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu A420267121 (termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
15.11.2021.
21-MP-47
Tiesību akta lieta
Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”
Satiksmes ministrija
01.12.2021.
04.11.2021.
21-UZ-128
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu (Nr. A420259121; termiņš 1 mēnesis)
Veselības ministrija
24.11.2021.
08.09.2021.
2009-UZD-375
Noteikumi
2008-MK.NOT-1093, 22.12.2008., MK noteikumi, Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
26.
Tieslietu ministrija
01.07.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-56
Likums
Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā
p.n. 34.p.
Satiksmes ministrija
30.10.2021.
17.03.2022.
22-UZ-195
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 111) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
25.10.2021.
21-UZ-58
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 71
Veselības ministrija
25.12.2021.
23.12.2021.
21-UZ-394
Likums
Grozījumi Militārā dienesta likumā
17.panta 9.daļa
Aizsardzības ministrija
23.02.2022.
16.03.2022.
22-UZ-216
Rīkojums
Valsts valodas politikas pamatnostādņu 2021.-2027.gadam īstenošanas plāns 2021.-2023.gadam
Tieslietu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-1281
Noteikumi
2021-MK.NOT-508, 06.07.2021., MK noteikumi, Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība
11. (11.5.)
Iekšlietu ministrija
06.07.2022.
23.12.2021.
21-UZ-410
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.09.2023.
09.10.2021.
21-UZ-35
Institūcijas vēstule
Par atbalsta sniegšanu starptautisko aizsardzību saņēmušajām personu grupām (skat. DAUKS Nr. 2021-TA-581)
Labklājības ministrija
13.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-27
Protokols
2021-MK.PROT-2#33, 07.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai"
2.
Zemkopības ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1580
Protokols
2020-MK.PROT-51#35, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Plāna projekts "Rīcības plāns pārejai uz aprites ekonomiku 2020.-2027.gadam"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2021.
08.02.2022.
22-MP-15
Tiesību akta lieta
Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju
Zemkopības ministrija
22.02.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-398
Protokols
2021-MK.PROT-23#48, 04.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret Covid-19 BioNTech/Pfizer papildu devu pasūtījumu"
4.
Veselības ministrija
08.05.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1340
Protokols
2019-MK.PROT-33#84, 16.07.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par jauno elektrovilcienu projektu" un rīkojuma projekts "Par Satiksmes ministrijas ilgtermiņa saistībām jauno elektrovilcienu projektam"
6.
Satiksmes ministrija
01.06.2021.
23.02.2022.
22-UZ-144
Protokols
Ministru kabineta 22.02.2022. sēdes protokols Nr. 9
Ekonomikas ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-44
Tiesību akta lieta
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
Migrēts
Veselības ministrija
25.01.2021.