Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2019-UZD-1212
Protokols
2019-MK.PROT-30#38, 25.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ārstniecības iestāžu, sociālās aprūpes iestāžu, degvielas uzpildes staciju un mobilo sakaru operatoru gatavību darbības nodrošināšanai ilgstošas elektroenerģijas piegādes pārtraukuma gadījumā"
4.
Ekonomikas ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-250
Protokols
2021-MK.PROT-15#40, 11.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai"
2.
Finanšu ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-756
Rīkojums
2020-MK.RIK-231, 30.04.2020., MK rīkojums, Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai
5.1.
Kultūras ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1469
Protokols
2020-MK.PROT-47#90, 11.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Ainavu politikas pamatnostādņu 2013.–2019.gadam īstenošanas ex-post novērtējums"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-478
Likums
Grozījumi Zemes pārvaldības likumā
13.p. 1.d. 7.p
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2024.
08.09.2021.
2020-UZD-894
Protokols
2020-MK.PROT-34#33, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansējuma pārdalēm un risinājumiem COVID-19 seku mazināšanai"
7.
Satiksmes ministrija
19.06.2020.
08.09.2021.
2012-UZD-101
Noteikumi
2011-MK.NOT-815, 19.10.2011., MK noteikumi, Pārresoru koordinācijas centra nolikums
17.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.08.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-288
Protokols
2021-MK.PROT-18#39, 18.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidi"
4.
Labklājības ministrija
01.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1421
Protokols
2021-MK.PROT-55#118, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2021.gada 31.oktobrim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2021.gada 30.aprīlim"
5.
Ekonomikas ministrija
16.10.2021.
29.10.2021.
21-UZ-86
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72
Veselības ministrija
29.01.2022.
03.11.2021.
21-UZ-102
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr.A420254221; termiņš 08.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2005-UZD-1743
Likums
Zinātniskās darbības likums
33.p.2.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2020.
04.02.2022.
22-UZ-93
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-685
Rīkojums
2015-MK.RIK-114, 09.03.2015., MK rīkojums, Par koncepciju "Par adopcijas un ārpusģimenes aprūpes sistēmu pilnveidošanu"
5.
Labklājības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-725
Protokols
2018-MK.PROT-15#31, 13.03.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pārrobežu sadarbības stiprināšanu Latvijas–Lietuvas Starpvaldību komisijā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.02.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-665
Tiesību akta lieta
Par rezolūcijā Nr.18/TA-1459-IP (2014) dotā uzdevuma izpildi (IP)
Migrēts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1486
Protokols
2021-MK.PROT-57#58, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un krājumiem, un atteikšanos no Janssen vakcīnu piegādes 2022. gada II ceturksnī"
4.
Veselības ministrija
27.10.2021.
08.11.2021.
21-UZ-136
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420260121; termiņš 10.11.2021.)
Veselības ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-682
Protokols
2020-MK.PROT-24#48, 14.04.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pakalpojuma attīstību pašvaldībās un turpmāko rīcību šajā jomā"
3.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.11.2022.
04.03.2022.
22-UZ-160
Protokols
Ministru kabineta 01.03.2022. sēdes protokols Nr. 12
Finanšu ministrija
15.07.2022.
12.11.2021.
21-UZ-202
Tiesvedības dokuments
Par lietas ierosināšanu un pagaidu aizsardzības lūguma pieņemšanu izskatīšanai (Nr. A420266321; termiņš 17.11.2021.)
Veselības ministrija
15.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1283
Noteikumi
2021-MK.NOT-508, 06.07.2021., MK noteikumi, Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība
41.
Iekšlietu ministrija
06.10.2021.
15.11.2021.
21-UZ-253
Tiesvedības dokuments
Par administratīvās lietas ierosināšanu (Nr. A420273121; termiņš 24.11.2021.)
Veselības ministrija
22.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-257
Protokols
2021-MK.PROT-17#7, 16.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi Covid-19 testēšanas politikas izmaiņām"
3.
Veselības ministrija
15.04.2021.
04.02.2022.
22-UZ-83
Likums
Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā
15.3 panta 6.daļa
Tieslietu ministrija
04.04.2022.