Ministrijām dotie uzdevumi

29.03.2022.
22-UZ-251
Protokols
Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
19.04.2022.
17.05.2022.
22-UZ-555
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
10.panta 2.daļas 1.punkts
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
28.04.2022.
22-UZ-483
Protokols
Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23
Ekonomikas ministrija
10.05.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1691
Protokols
2019-MK.PROT-43#32, 24.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2020.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2019.gada 31.augustam"
3.2.
Ekonomikas ministrija
25.05.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-145
Protokols
2021-MK.PROT-8#32, 21.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2020.gada 20.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2020/0543
4.
Ekonomikas ministrija
30.06.2021.
09.12.2021.
21-UZ-344
Protokols
Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41
Satiksmes ministrija
09.02.2022.
19.05.2022.
22-UZ-562
Protokols
Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-872
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Ekonomikas ministrija
30.10.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-5126
Rīkojums
2013-MK.RIK-685, 28.12.2013., MK rīkojums, Par Zinātnes, Tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014 –2020.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
06.05.2022.
22-UZ-521
Likums
Grozījumi Militārā dienesta likumā
59.panta 2.daļas 7)
Aizsardzības ministrija
06.07.2022.
23.12.2021.
21-UZ-408
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
Izglītības un zinātnes ministrija
01.05.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1282
Protokols
2020-MK.PROT-44#21, 14.07.2020., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1990
Protokols
2020-MK.PROT-73#42, 17.11.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju ar studiju un studējošo kredītiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem"
9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.04.2021.
26.05.2022.
22-MP-72
Tiesību akta lieta
Grozījumi Izglītības likumā 
Izglītības un zinātnes ministrija
09.06.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-894
Protokols
2019-MK.PROT-25#38, 21.05.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par skolu tīkla sakārtošanu"
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-1568
Protokols
2021-MK.PROT-60#45, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām""
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
08.10.2021.
23.02.2022.
22-UZ-141
Protokols
Ministru kabineta 22.02.2022. sēdes protokols Nr. 9
Ekonomikas ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-174
Protokols
2020-MK.PROT-4#39, 28.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2019 secinājumiem"
2.2.
Aizsardzības ministrija
01.11.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-702
Rīkojums
2020-MK.RIK-151, 01.04.2020., MK rīkojums, Par Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju un likvidāciju
7.2.2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-929
Protokols
2021-MK.PROT-44#34, 27.05.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu studijām Latvijas augstskolās studējošiem no daudzbērnu ģimenēm"
7. (7.1.)
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2021.
24.05.2022.
22-UZ-591
Rīkojums
Par materiāltehnisko līdzekļu un krājumu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam
Iekšlietu ministrija
10.12.2022.
28.04.2022.
22-UZ-486
Protokols
Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23
Ekonomikas ministrija
01.06.2022.
28.04.2022.
22-UZ-488
Protokols
Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokols Nr. 23
Ekonomikas ministrija
01.06.2022.