Ministrijām dotie uzdevumi

15.06.2022.
22-UZ-629
Likums
Grozījumi Imigrācijas likumā
pārejas noteikumu 57.punkts
Finanšu ministrija
01.08.2022.
01.06.2022.
22-UZ-608
Protokols
Ministru kabineta 31.05.2022. sēdes protokols Nr. 29
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1148
Protokols
2021-MK.PROT-50#44, 29.06.2021., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Sila ielā 7, Babītē, Babītes pagastā, Babītes novadā, nodošanu privatizācijai"
2.
Ekonomikas ministrija
02.09.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-103
Protokols
2021-MK.PROT-5#25, 14.01.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Modernizācijas fonda ieviešanu"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-229
Protokols
2019-MK.PROT-5#33, 05.02.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"
10.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-2270
Likums
Grozījumi likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību"
9.p. 2.3 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2021.
22.04.2022.
22-UZ-460
Protokols
Ministru kabineta 19.04.2022. sēdes protokols Nr. 22
Ekonomikas ministrija
22.06.2022.
21.01.2022.
22-UZ-27
Likums
Grozījumi Ārstniecības likumā
34.panta 2.daļas 4)
Veselības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-2511
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
40.
Finanšu ministrija
01.06.2023.
10.06.2022.
22-UZ-620
Protokols
Valsts sekretāru 09.06.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 20
Ārlietu ministrija
10.08.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1598
Protokols
2020-MK.PROT-51#55, 02.09.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai 2020. un 2021.gadam"
7.
Kultūras ministrija
01.08.2021.
25.10.2021.
21-UZ-67
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
10.06.2022.
22-UZ-625
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.06.2024.
08.09.2021.
2018-UZD-2058
Rīkojums
2018-MK.RIK-447, 19.09.2018., MK rīkojums, Par Rīcības plānu Latgales reģiona ekonomiskajai izaugsmei 2018.–2021.gadam
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1254
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
14.2 p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
31.10.2022.
22.04.2022.
22-UZ-462
Protokols
Ministru kabineta 19.04.2022. sēdes protokols Nr. 22
Ekonomikas ministrija
31.05.2022.
10.06.2022.
22-UZ-622
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Aizsardzības ministrija
31.12.2022.
22.04.2022.
22-UZ-461
Protokols
Ministru kabineta 19.04.2022. sēdes protokols Nr. 22
Ekonomikas ministrija
31.05.2022.
10.06.2022.
22-UZ-621
Protokols
Ministru kabineta 07.06.2022. sēdes protokols Nr. 30
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
23.12.2021.
21-UZ-411
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 81
Aizsardzības ministrija
31.01.2022.