Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2006-UZD-1643
Protokols
2006-MK.PROT-30#16, 30.05.2006., MK sēdes protokollēmums, Par Latvijas Republikas valdības un Mongolijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem
4.
Finanšu ministrija
31.01.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-47
Protokols
2020-MK.PROT-1#28, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-46
Protokols
2020-MK.PROT-1#27, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
01.12.2021.
21-UZ-291
Likums
Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā
58.1 panta 1.daļa
Pārresoru koordinācijas centrs
15.12.2021.
11.02.2022.
22-MP-32
Tiesību akta lieta
Konceptuāls ziņojums "Par Darba likuma 131.panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku"
Tieslietu ministrija
25.02.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1267
Noteikumi
2019-MK.NOT-328, 09.07.2019., MK noteikumi, Sankciju koordinācijas padomes nolikums
17.
Ārlietu ministrija
09.07.2023.
08.07.2022.
22-UZ-723
Institūcijas vēstule
Par atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma ieviešanu (TAP 22-TA-1215)
Labklājības ministrija
05.08.2022.
06.07.2022.
22-UZ-708
Institūcijas vēstule
Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku
Finanšu ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1256
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
3.p. 1.2 d.
Izglītības un zinātnes ministrija
16.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1267
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 82.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.08.2021.
06.12.2021.
21-UZ-309
Likums
Grozījumi Konkurences likumā
5.panta 2.daļa
Ekonomikas ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1087
Protokols
2019-MK.PROT-29#11, 18.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.265 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.2.1.1.apakšaktivitāti "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem"""
2.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.12.2020.
12.07.2022.
22-MP-90
Atzinums
Par Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027. gadam "Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai" Rīcības plānu 2021.-2023. gadam"
Izglītības un zinātnes ministrija
26.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1265
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 80.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.03.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-693
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. b)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-692
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.p. 3.d. 7.p. a)
Izglītības un zinātnes ministrija
05.05.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-1995
Likums
Statistikas likums
6.p.2.d.
Ekonomikas ministrija
01.12.2021.
20.10.2021.
21-UZ-52
Rīkojums
Par nepieciešamajām izmaiņām tiesiskajā regulējumā Rail Baltica projekta īstenošanas paātrināšanai
Satiksmes ministrija
26.08.2022.
02.05.2022.
22-UZ-502
Protokols
Ministru kabineta 29.04.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 24
Satiksmes ministrija
02.07.2022.
31.01.2022.
22-UZ-66
Likums
Grozījumi Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā
2.panta 4.daļa
Aizsardzības ministrija
01.04.2022.
06.07.2022.
22-UZ-714
Rīkojums
Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam
Veselības ministrija
01.11.2025.
27.06.2022.
22-MP-82
Atzinums
Par Vides politikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
11.07.2022.
07.07.2022.
22-UZ-696
Likums
Grozījumi likumā "Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem"
pārejas noteikumu 8.punkts
Tieslietu ministrija
30.11.2022.
07.07.2022.
22-UZ-716
Protokols
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35
Iekšlietu ministrija
30.12.2023.