Ministrijām dotie uzdevumi

04.02.2022.
22-UZ-97
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
Tieslietu ministrija
01.05.2022.
06.07.2022.
22-UZ-715
Rīkojums
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Latvijas Jūras akadēmijas reorganizāciju"
Izglītības un zinātnes ministrija
15.09.2022.
07.07.2022.
22-UZ-720
Protokols
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
08.07.2022.
22-UZ-664
Likums
Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā
8.panta 4.daļa
Kultūras ministrija
31.07.2022.
29.06.2022.
22-UZ-701
Likums
Grozījumi Konkurences likumā
14.3 panta 5.daļa
Ekonomikas ministrija
01.11.2022.
30.06.2022.
22-UZ-699
Likums
Grozījumi Konkurences likumā
8.1 panta 8.daļa
Ekonomikas ministrija
01.11.2022.
26.05.2022.
22-UZ-595
Protokols
Ministru kabineta 24.05.2022. sēdes protokols Nr. 28
Izglītības un zinātnes ministrija
26.06.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-2701
Noteikumi
2011-MK.NOT-550, 12.07.2011., MK noteikumi, Noteikumi par institūciju sadarbību Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpuma procedūras ietvaros un pirms pārkāpuma procedūras ierosināšanas
6.
Tieslietu ministrija
15.09.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-353
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.2.
Tieslietu ministrija
31.05.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-352
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.1.
Tieslietu ministrija
17.07.2026.
17.09.2021.
21-UZ-2
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 61
Satiksmes ministrija
01.07.2022.
16.06.2022.
22-UZ-658
Protokols
Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32
Ekonomikas ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2007-UZD-1523
Likums
Grozījumi Elektronisko sakaru likumā
P.n.14.p.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
08.09.2021.
2004-UZD-4769
Likums
Elektronisko sakaru likums
66.p.2.d.
Satiksmes ministrija
01.01.2022.
06.07.2022.
22-UZ-705
Institūcijas vēstule
Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
01.05.2022.
22-UZ-491
Rīkojums
Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā
Izglītības un zinātnes ministrija
15.06.2022.
12.04.2022.
22-UZ-392
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
46.panta 3.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2022.
13.01.2022.
22-UZ-21
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 2
Veselības ministrija
13.03.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-447
Rīkojums
2020-MK.RIK-94, 04.03.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu"
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2020.
17.03.2022.
22-UZ-206
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
21.panta 4.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-889
Protokols
2019-MK.PROT-25#10, 21.05.2019., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu""
3.
Izglītības un zinātnes ministrija
21.01.2020.
17.03.2022.
22-UZ-202
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 154) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
30.06.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-523
Likums
Ieroču aprites likums
27.p. 6.d. 2.p.
Veselības ministrija
31.12.2019.
01.06.2022.
22-UZ-601
Likums
Grozījumi Informācijas atklātības likumā
10.panta 2.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.