Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2021-UZD-924
Protokols
2021-MK.PROT-44#30, 27.05.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par ietekmes izvērtēšanas sistēmas pilnveidi"
3.
Valsts kanceleja
01.08.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-2912
Protokols
2015-MK.PROT-55#19, 20.10.2015., MK sēdes protokollēmums, Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"
1.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.03.2018.
28.07.2022.
22-UZ-792
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
16.panta 1.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
08.09.2021.
2005-UZD-2141
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.5.p.
Ekonomikas ministrija
31.12.2019.
08.09.2021.
2005-UZD-2143
Likums
Biodegvielas likums
4.p.1.d.7.p.
Ekonomikas ministrija
31.12.2019.
19.05.2022.
22-UZ-564
Protokols
Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27
Izglītības un zinātnes ministrija
19.07.2022.
06.07.2022.
22-MP-87
Tiesību akta lieta
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Veccensoņi" Asares pagastā, Aknīstes novadā, nodošanu Aknīstes novada pašvaldības īpašumā"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.07.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-688
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 8.1 p.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-530
Protokols
2021-MK.PROT-28#42, 18.03.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu"
7.
Izglītības un zinātnes ministrija
18.05.2021.
28.07.2022.
22-UZ-793
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
30.1 panta 7.daļa
Ekonomikas ministrija
30.09.2022.
28.07.2022.
22-UZ-794
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
30.5 panta 7.daļa
Ekonomikas ministrija
30.09.2022.
28.07.2022.
22-UZ-795
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
32.panta 5.daļa
Ekonomikas ministrija
28.02.2023.
28.07.2022.
22-UZ-796
Likums
Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā
37.8 panta 6.daļa
Ekonomikas ministrija
28.02.2023.
28.07.2022.
22-UZ-782
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
5.panta 4.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-783
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
5.panta 5.daļa 
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-786
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
10.panta 7.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-784
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
6.panta 2.1 daļa
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
28.07.2022.
22-UZ-785
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
6.panta 2.2 daļa
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
28.07.2022.
22-UZ-787
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
12.panta 6.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-788
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
12.panta 15.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-790
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
14.panta 8.daļa
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
28.07.2022.
22-UZ-789
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
14.panta 7.daļa
Ekonomikas ministrija
31.12.2022.
28.07.2022.
22-UZ-791
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
15.panta 1.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
01.05.2022.
22-UZ-490
Rīkojums
Par Pasākumu plānu par atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā
Izglītības un zinātnes ministrija
15.06.2022.
12.04.2022.
22-UZ-396
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
87.panta 2.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
12.06.2022.