Ministrijām dotie uzdevumi

01.06.2022.
22-UZ-600
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
39.1 panta 4.daļa
Iekšlietu ministrija
01.08.2022.
01.06.2022.
22-UZ-599
Likums
Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā
13.1 pants
Valsts kanceleja
01.08.2022.
30.05.2022.
22-UZ-596
Likums
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
13.4 pants
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.06.2022.
08.06.2022.
22-UZ-616
Likums
Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums
4.pants
Ekonomikas ministrija
08.08.2022.
06.05.2022.
22-UZ-521
Likums
Grozījumi Militārā dienesta likumā
59.panta 2.daļas 7)
Aizsardzības ministrija
06.07.2022.
21.07.2022.
22-UZ-751
Likums
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
13.4 pants
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.09.2022.
03.10.2022.
22-UZ-950
Likums
Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā
4.panta 1.daļa
Ekonomikas ministrija
03.12.2022.
03.10.2022.
22-UZ-951
Likums
Grozījumi Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likumā
4.panta 2.daļa
Ekonomikas ministrija
03.12.2022.
18.08.2022.
22-UZ-864
Likums
Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā
7.panta 6.daļa
Ekonomikas ministrija
18.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-836
Likums
Grozījumi Zinātniskās darbības likumā
pārejas noteikumu 38.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1041
Tiesību akta lieta
Informatīvais ziņojums "Par Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbības modeli"
Migrēts
Zemkopības ministrija
05.07.2021.
20.10.2022.
22-UZ-1005
Likums
Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā
12.panta 3.daļa
Tieslietu ministrija
20.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-870
Tiesību akta lieta
Par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (VSS-1057)
Migrēts
Iekšlietu ministrija
04.06.2021.
04.11.2022.
22-UZ-1062
Likums
Grozījumi Nacionālās drošības likumā
39.panta 9.daļa
Ekonomikas ministrija
04.01.2023.
03.08.2022.
22-UZ-813
Likums
Elektronisko sakaru likums
45.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-879
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Satiksmes ministrija
30.10.2022.
13.05.2022.
22-UZ-550
Institūcijas vēstule
Par spriedumu lietā Nr.2021-27-01 ("Par Būvniecības likuma pārejas noteikumu 4.punkta pirmā teikuma atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1.pantam, 91.panta pirmajam teikumam un 106.panta pirmajam teikumam")
Ekonomikas ministrija
13.08.2022.
04.11.2022.
22-MP-127
Atzinums
Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro investīciju atbalsta likums
Ekonomikas ministrija
21.11.2022.
24.05.2022.
22-UZ-583
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
13.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
20.10.2022.
22-MP-119
Tiesību akta lieta
Par akciju sabiedrības "Rīgas osta" dibināšanu
Satiksmes ministrija
03.11.2022.
06.05.2022.
22-MP-64
Tiesību akta lieta
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko ūdeņu nomu"
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
20.05.2022.
09.05.2022.
22-MP-65
Tiesību akta lieta
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumos Nr. 918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
23.05.2022.
08.09.2021.
2014-UZD-1688
Likums
Grozījumi likumā "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu"
17.p.2.d.
Tieslietu ministrija
23.05.2024.
08.09.2021.
2014-UZD-3786
Likums
Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā
68.p.1.d.
Tieslietu ministrija
15.06.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2007
Protokols
2018-MK.PROT-41#33, 04.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par komersantu juridisko adrešu regulējumu"
6.
Tieslietu ministrija
01.03.2024.