Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1620
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 18.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
04.05.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1619
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
13.1 p. 4.d.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-1085
Rīkojums
2021-MK.RIK-436, 22.06.2021., MK rīkojums, Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam
4. (4.1.)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-2099
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.18.pkt.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.12.2020.
25.10.2021.
21-UZ-69
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 70
Ekonomikas ministrija
31.10.2022.
06.09.2022.
22-UZ-886
Rīkojums
Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai
Ekonomikas ministrija
01.08.2023.
08.09.2021.
2014-UZD-2512
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
12.
Finanšu ministrija
16.09.2023.
08.09.2021.
2010-UZD-3829
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.34.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2222
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 24.1 punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
23.11.2021.
21-UZ-283
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 75
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-3826
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.31.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2022.
22-UZ-898
Protokols
Ministru kabineta 06.09.2022. sēdes protokols Nr. 44
Ekonomikas ministrija
01.09.2023.
08.09.2021.
2016-UZD-17
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.3 p. 2.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
29.03.2022.
22-UZ-258
Protokols
Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
29.05.2022.
17.03.2022.
22-UZ-195
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 111) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
23.09.2022.
22-MP-113
Atzinums
Noteikumi par Ārvalstu adopcijas komisiju
Labklājības ministrija
07.10.2022.
11.08.2022.
22-UZ-851
Protokols
Ministru kabineta 09.08.2022. sēdes protokols Nr. 39
Labklājības ministrija
11.10.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-1919
Likums
Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums
pn.5.pkt
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-19
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
21.p.1.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
20.10.2021.
2013-UZD-1879
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.1.d
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1000
Likums
Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību
16.2.p.10.d.
Finanšu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-353
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.2.
Tieslietu ministrija
31.05.2021.
26.09.2022.
22-UZ-929
Protokols
Ministru kabineta 20.09.2022. sēdes protokols Nr. 48
Labklājības ministrija
01.03.2023.
27.09.2022.
22-UZ-934
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.panta 3.daļas 7.punkta c) apakšpunkts
Izglītības un zinātnes ministrija
27.11.2022.
27.09.2022.
22-UZ-932
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.panta 11.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.