Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 30.03.2023 laikā no plkst.21:00 līdz 31.03.2023 plkst.01:00 var būt traucēta Vienotās pieteikšanās moduļa darbība produkcijas vidē. Šajā laikā portālos var būt traucēta vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi.
25.10.2022.
22-UZ-1027
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
3.panta 4.daļas 5)
Valsts kanceleja
01.09.2023.
13.01.2023.
23-UZ-9
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
6. § 3.
Ekonomikas ministrija
13.02.2023.
07.09.2022.
22-UZ-888
Protokols
Ministru kabineta 30.08.2022. sēdes protokols Nr. 43
20. § 6.
Izglītības un zinātnes ministrija
07.11.2022.
09.02.2023.
23-UZ-52
Protokols
Ministru kabineta 07.02.2023. sēdes protokols Nr. 6
36. § 2.
Satiksmes ministrija
15.05.2023.
28.06.2022.
22-UZ-665
Likums
Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā
13.1 panta 5.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
28.08.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1085
Rīkojums
2021-MK.RIK-436, 22.06.2021., MK rīkojums, Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027.gadam
4. (4.1.)
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2021.
10.02.2022.
22-MP-17
Tiesību akta lieta
Par likumprojektiem par valsts nodevu piemērošanu vides jomā
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
24.02.2022.
10.02.2022.
22-UZ-108
Rīkojums
Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi
9.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1261
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 76.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.07.2021.
29.03.2022.
22-UZ-252
Protokols
Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17
61. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.03.2023.
01.02.2023.
23-UZ-41
Protokols
Ministru kabineta 31.01.2023. sēdes protokols Nr. 5
35. § 5.
Iekšlietu ministrija
03.04.2023.
13.02.2023.
23-UZ-55
Rīkojums
Par humānās palīdzības sniegšanu Turcijas Republikai
6.
Veselības ministrija
13.04.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1071
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 1)
 
Ārlietu ministrija
31.03.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1085
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Ārlietu ministrija
28.02.2023.
23.01.2023.
23-UZ-23
Institūcijas vēstule
Par likumprojektu „Grozījumi Kredītu reģistra likumā”
Finanšu ministrija
09.02.2023.
23.12.2022.
22-UZ-1169
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
76. § 7.
Satiksmes ministrija
01.02.2023.
16.02.2023.
23-MP-23
Tiesību akta lieta
Kritēriji un kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts nozīmes interešu izglītības iestādes statuss
Izglītības un zinātnes ministrija
02.03.2023.
08.09.2021.
2013-UZD-5126
Rīkojums
2013-MK.RIK-685, 28.12.2013., MK rīkojums, Par Zinātnes, Tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014 –2020.gadam
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.07.2021.
30.09.2022.
22-UZ-935
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
27.panta 6.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
11.04.2023.
30.09.2022.
22-UZ-936
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
56.panta 1.1 daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1130
Rīkojums
2020-MK.RIK-345, 25.06.2020., MK rīkojums, Par jauna doktorantūras modeļa ieviešanu Latvijā
4.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1268
Likums
Grozījumi Augstskolu likumā
p.n. 83.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.10.2021.
04.11.2022.
22-UZ-1051
Likums
Grozījumi Dzelzceļa likumā
36.1 panta 4.1 daļa
Satiksmes ministrija
04.01.2023.
16.06.2022.
22-UZ-659
Protokols
Ministru kabineta 14.06.2022. sēdes protokols Nr. 32
38. § 10.
Klimata un enerģētikas ministrija
01.12.2022.