Ministrijām dotie uzdevumi

03.08.2022.
22-UZ-817
Likums
Elektronisko sakaru likums
58.panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-47
Protokols
2020-MK.PROT-1#28, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-492
Likums
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
p.n. 199.1 p.
Finanšu ministrija
30.09.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-46
Protokols
2020-MK.PROT-1#27, 07.01.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
4.
Tieslietu ministrija
01.04.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1529
Protokols
2021-MK.PROT-57#52, 24.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" izstrādes procesā"
52.
Kultūras ministrija
29.10.2021.
2020-UZD-1512
8.3.
Zemkopības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1514
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.5.
Labklājības ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1515
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.6.
Labklājības ministrija
01.12.2020.
08.09.2021.
2020-UZD-1516
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
8.9.
Kultūras ministrija
02.09.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1517
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
14.
Finanšu ministrija
31.12.2021.
08.09.2021.
2020-UZD-1519
Protokols
2020-MK.PROT-49#46, 18.08.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021.gadam" izstrādes procesā"
17.
Tieslietu ministrija
01.06.2021.
08.09.2021.
2019-UZD-1501
Protokols
2019-MK.PROT-35#26, 20.08.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" izstrādes procesā"
47.
Kultūras ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-229
Protokols
2019-MK.PROT-5#33, 05.02.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"
10.2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2019-UZD-233
Protokols
2019-MK.PROT-5#33, 05.02.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2019., 2020. un 2021.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2019., 2020. un 2021.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" izstrādes procesā"
10.10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2020.
08.09.2021.
2016-UZD-1349
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.33.
Valsts kanceleja
31.12.2017.
08.09.2021.
2016-UZD-1353
Protokols
2016-MK.PROT-26#39, 31.05.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"
6.9.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2016.
27.09.2022.
22-UZ-933
Likums
Kultūras centru likums
5.panta 1.daļa
Kultūras ministrija
30.06.2023.
30.09.2022.
22-UZ-943
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
31.1 panta 2.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.01.2023.
29.10.2021.
21-UZ-74
Likums
Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā
74.panta 2.daļa
Tieslietu ministrija
01.01.2022.
07.10.2022.
22-UZ-974
Likums
Grozījumi Finanšu stabilitātes nodevas likumā
5.panta 7.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-1152
Likums
Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā
p.n.53.p.
Finanšu ministrija
01.06.2021.
21.07.2022.
22-UZ-750
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
53.panta 2.daļas 1.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
21.09.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-1299
Rīkojums
2020-MK.RIK-396, 17.07.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"
3.
Satiksmes ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-1300
Rīkojums
2020-MK.RIK-396, 17.07.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Par intelektisko transporta sistēmu ieviešanu Latvijas autotransporta jomā un to saskarnēm ar citiem transporta veidiem"
5.
Satiksmes ministrija
31.12.2023.
06.07.2022.
22-UZ-708
Institūcijas vēstule
Par divpusējo attiecību uzturēšanu ar Baltkrievijas Republiku
Finanšu ministrija
01.09.2022.