Ministrijām dotie uzdevumi

03.08.2022.
22-UZ-846
Tiesvedības dokuments
Par blakus lēmuma nosūtīšanu (Nr A420187520; Lolitas Elgas Deičmanes pieteikums par Valsts ieņēmumu dienesta 2020. gada 16. aprīļa lēmuma Nr. 31.1 8.2/60287 atcelšanu)
Finanšu ministrija
03.11.2022.
08.09.2021.
2015-UZD-3462
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
2.4.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
31.12.2018.
08.09.2021.
2015-UZD-2062
Rīkojums
2015-MK.RIK-393, 16.07.2015., MK rīkojums, Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēm 2015.–2020. gadam
5.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
01.11.2021.
21.06.2022.
22-UZ-648
Likums
Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums
13.panta 13.punkts
Finanšu ministrija
31.08.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2051
Protokols
2018-MK.PROT-42#36, 11.09.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē"
4.p. 4.2.apakšp.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.10.2019.
08.09.2021.
2020-UZD-1620
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 18.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
04.05.2021.
08.09.2021.
2015-UZD-2099
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.18.pkt.
Izglītības un zinātnes ministrija
20.12.2020.
08.09.2021.
2014-UZD-2512
Noteikumi
2014-MK.NOT-391, 08.07.2014., MK noteikumi, Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība
12.
Finanšu ministrija
16.09.2023.
08.09.2021.
2010-UZD-3829
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.34.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-2222
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p. 24.1 punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
01.09.2022.
08.09.2021.
2010-UZD-3826
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.p.31.p.
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
17.03.2022.
22-UZ-195
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 111) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-353
Protokols
2021-MK.PROT-20#55, 25.02.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.oktobrim"
12.2.
Tieslietu ministrija
31.05.2021.
27.09.2022.
22-UZ-934
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
20.panta 3.daļas 7.punkta c) apakšpunkts
Izglītības un zinātnes ministrija
27.11.2022.
27.09.2022.
22-UZ-932
Likums
Grozījumi Izglītības likumā
14.panta 11.punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.05.2023.
03.08.2022.
22-UZ-801
Likums
Elektronisko sakaru likums
6.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-821
Likums
Elektronisko sakaru likums
96.panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-695
Protokols
2021-MK.PROT-34#28, 20.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.07.2022.
08.09.2021.
2016-UZD-3158
Protokols
2016-MK.PROT-68#68, 13.12.2016., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2018.
30.09.2022.
22-UZ-939
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 15.7 punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2009-UZD-375
Noteikumi
2008-MK.NOT-1093, 22.12.2008., MK noteikumi, Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem
26.
Tieslietu ministrija
01.07.2027.
08.09.2021.
2018-UZD-968
Protokols
2018-MK.PROT-20#44, 17.04.2018., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās"
2.
Tieslietu ministrija
01.11.2019.
17.03.2022.
22-UZ-207
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
27.panta 10.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2022.
23.09.2022.
22-MP-112
Tiesību akta lieta
Par pensiju sistēmas pilnveidošanu
Labklājības ministrija
07.10.2022.
15.09.2022.
22-MP-105
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās"
Labklājības ministrija
29.09.2022.