Ministrijām dotie uzdevumi

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.
15.09.2022.
22-MP-105
Tiesību akta lieta
Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1606 "Noteikumi par pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās"
Labklājības ministrija
29.09.2022.
03.08.2022.
22-UZ-810
Likums
Elektronisko sakaru likums
31.panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-809
Likums
Elektronisko sakaru likums
28.panta 7.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2009-UZD-3838
Protokols
2009-MK.PROT-48#24, 14.07.2009., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā
2.
Ekonomikas ministrija
15.05.2024.
03.08.2022.
22-UZ-824
Likums
Elektronisko sakaru likums
104.panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-897
Protokols
2020-MK.PROT-34#31, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2021.gada 31.janvārim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2020.gada 31.janvārim"
3.5.
Ekonomikas ministrija
25.10.2020.
03.08.2022.
22-UZ-826
Likums
Elektronisko sakaru likums
106.panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-825
Likums
Elektronisko sakaru likums
105.panta 6.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-830
Likums
Elektronisko sakaru likums
110.panta 3.daļa
Finanšu ministrija
03.10.2022.
28.07.2022.
22-UZ-792
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
16.panta 1.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
28.07.2022.
22-UZ-782
Likums
Grozījumi Energoefektivitātes likumā
5.panta 4.daļa
Ekonomikas ministrija
31.08.2022.
19.09.2022.
22-MP-108
Tiesību akta lieta
Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Finanšu ministrija
03.10.2022.
17.03.2022.
22-UZ-203
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
7.panta 155) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-882
Protokols
2020-MK.PROT-34#22, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Vienotās digitālās vārtejas regulas prasību ieviešanu"
4.
Zemkopības ministrija
30.10.2022.
03.08.2022.
22-UZ-820
Likums
Elektronisko sakaru likums
95.panta 2.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
23.09.2022.
22-UZ-920
Saeimas paziņojums
Par Latvijas valsts interesēm atbilstošu valdības rīcību energoresursu cenu kāpuma radītās krīzes pārvarēšanai
-
Ekonomikas ministrija
23.10.2022.
30.09.2022.
22-UZ-940
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
16.7 panta 3.daļa
Iekšlietu ministrija
30.11.2022.
03.08.2022.
22-UZ-829
Likums
Elektronisko sakaru likums
109.panta 10.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
15.09.2022.
22-MP-107
Atzinums
Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi"
Ekonomikas ministrija
20.09.2022.
07.10.2022.
22-UZ-971
Likums
Enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai nepieciešamās atvieglotās energoapgādes būvju būvniecības kārtības likums
12.panta 4.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
21.07.2022.
22-UZ-745
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
18.1 panta 3.daļas 6.punkts
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.04.2023.
24.05.2022.
22-UZ-584
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
16.pants
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
24.05.2022.
22-UZ-581
Likums
Grozījumi Valsts informācijas sistēmu likumā
4.panta 2.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1269
Rīkojums
2021-MK.RIK-484, 07.07.2021., MK rīkojums, Par Rīgas metropoles areāla sabiedriskā transporta plānošanas koordinācijas darba grupu
4. (4.1.)
Satiksmes ministrija
01.12.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-980
Protokols
2019-MK.PROT-27#28, 04.06.2019., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta pakalpojumu attīstību 2021.-2030.gadam"
2.
Satiksmes ministrija
30.12.2021.