Ministrijām dotie uzdevumi

08.09.2021.
2020-UZD-1817
Protokols
2020-MK.PROT-62#23, 20.10.2020., MK sēdes protokollēmums, Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
5.
Tieslietu ministrija
01.12.2021.
23.11.2022.
22-MP-135
Tiesību akta lieta
Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apmēru un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2022. gadā
Zemkopības ministrija
07.12.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-1643
Protokols
2019-MK.PROT-42#39, 17.09.2019., MK sēdes protokollēmums, Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
2.
Ekonomikas ministrija
01.09.2020.
01.12.2022.
22-UZ-1131
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.1.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
30.11.2022.
22-MP-137
Atzinums
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
Tieslietu ministrija
14.12.2022.
01.12.2022.
22-UZ-1132
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 3.2.
Finanšu ministrija
30.06.2023.
23.03.2022.
22-UZ-227
Likums
Procesu norises elektroniskā vidē valsts platformas likums
3.panta 9.daļa
Tieslietu ministrija
30.11.2022.
08.11.2021.
21-UZ-144
Likums
Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
19.panta 5.daļa
Finanšu ministrija
01.01.2023.
25.10.2021.
21-UZ-59
Protokols
Ministru kabineta ārkārtas sēdes attālinātā veidā protokols Nr. 71
4. § 6.
Veselības ministrija
25.12.2021.
29.03.2022.
22-UZ-250
Protokols
Ministru kabineta 22.03.2022. sēdes protokols Nr. 17
24. § 6.
Iekšlietu ministrija
10.12.2022.
25.04.2022.
22-UZ-469
Likums
Grozījumi Enerģētikas likumā
82.1 panta 5.daļa
Ekonomikas ministrija
25.04.2024.
29.11.2022.
22-MP-136
Atzinums
Grozījumi Ārstniecības likumā
Veselības ministrija
13.12.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-869
Protokols
2020-MK.PROT-34#21, 19.05.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem specializēto audžuģimeņu un ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru darbības uzlabošanai"
4.
Labklājības ministrija
31.12.2021.
08.12.2022.
22-UZ-1144
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
1. § 2.
Aizsardzības ministrija
30.12.2027.
08.09.2021.
2017-UZD-3413
Protokols
2017-MK.PROT-61#85, 12.12.2017., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību 2018.-2027.gadā un Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību ieviešanas gaitu"
5.
Aizsardzības ministrija
01.10.2022.
08.12.2022.
22-UZ-1145
Protokols
Ministru kabineta 06.12.2022. sēdes protokols Nr. 62
12. § 4.
Finanšu ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2019-UZD-1755
Protokols
2019-MK.PROT-46#1, 08.10.2019., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.novembra noteikumos Nr.1354 "Kārtība, kādā veicama valstij piekritīgās mantas uzskaite, novērtēšana, realizācija, nodošana bez maksas, iznīcināšana un realizācijas ieņēmumu ieskaitīšana valsts budžetā""
2.
Ekonomikas ministrija
01.01.2023.
17.05.2022.
22-UZ-559
Likums
Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā
12.panta 2.daļa
Zemkopības ministrija
01.01.2023.
22.02.2022.
22-UZ-134
Rīkojums
Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022. gadam
Iekšlietu ministrija
15.09.2022.
20.07.2022.
22-UZ-771
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 4.
Labklājības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-1416
Protokols
2021-MK.PROT-55#2, 10.08.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju saistībā ar nelegālās imigrācijas draudiem uz Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežas un infrastruktūras izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu"
10.
Iekšlietu ministrija
16.10.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1567
Protokols
2021-MK.PROT-60#34, 07.09.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē"
7.
Iekšlietu ministrija
08.11.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1346
Rīkojums
2021-MK.RIK-517, 23.07.2021., MK rīkojums, Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai
5.
Iekšlietu ministrija
26.08.2021.
08.09.2021.
2021-UZD-1224
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
5.
Iekšlietu ministrija
31.12.2021.