Ministrijām dotie uzdevumi

21.10.2022.
22-UZ-1007
Likums
Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā
30.panta 6.daļa
Satiksmes ministrija
01.07.2023.
07.07.2022.
22-UZ-720
Protokols
Ministru kabineta 05.07.2022. sēdes protokols Nr. 35
81. § 3.
Tieslietu ministrija
01.12.2022.
08.09.2021.
2021-UZD-997
Rīkojums
2021-MK.RIK-399, 08.06.2021., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu “Par valsts naftas produktu drošības rezervju nodrošināšanu”
6.
Ekonomikas ministrija
31.07.2022.
23.12.2021.
21-UZ-334
Likums
Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums
16.panta 2.daļa
Ekonomikas ministrija
31.03.2023.
13.10.2022.
22-UZ-985
Protokols
Ministru kabineta 11.10.2022. sēdes protokols Nr. 52
71. § 4.
Ekonomikas ministrija
13.12.2022.
01.12.2022.
22-UZ-1134
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
30. § 4.1.
Finanšu ministrija
30.05.2023.
25.10.2022.
22-UZ-1027
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
3.panta 4.daļas 5)
Valsts kanceleja
01.09.2023.
31.10.2022.
22-UZ-1029
Likums
Interešu pārstāvības atklātības likums
4.panta 7.daļas 2)
Tieslietu ministrija
01.09.2023.
23.11.2022.
22-MP-134
Tiesību akta lieta
Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai
Zemkopības ministrija
07.12.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-3026
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.2 p. 4.7 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2023.
08.09.2021.
2007-UZD-2958
Likums
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos
10.p.1.d.6.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2023.
08.09.2021.
2021-UZD-736
Protokols
2021-MK.PROT-36#28, 27.04.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.05.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-528
Protokols
2020-MK.PROT-10#18, 10.03.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
2.
Iekšlietu ministrija
01.06.2020.
20.07.2022.
22-UZ-776
Protokols
Ministru kabineta 14.07.2022. sēdes protokols Nr. 36
42. § 4.
Valsts kanceleja
31.12.2022.
03.08.2022.
22-UZ-814
Likums
Elektronisko sakaru likums
52.panta 1.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
03.10.2022.
30.09.2022.
22-UZ-941
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
27.panta 10.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
30.11.2022.
08.09.2021.
2020-UZD-232
Protokols
2020-MK.PROT-5#33, 04.02.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par mākslīgā intelekta risinājumu attīstību"
8.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2020.
08.09.2021.
2021-UZD-1223
Protokols
2021-MK.PROT-51#2, 06.07.2021., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanas risinājuma izvērtējumu un turpmāko rīcību"
4.
Satiksmes ministrija
31.12.2022.
17.03.2022.
22-UZ-197
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā

7.panta 131) punkts
Izglītības un zinātnes ministrija
31.12.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2072
Rīkojums
2018-MK.RIK-448-IP, 19.09.2018., MK rīkojums, Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanas izdevumu segšanai
6.2.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2018-UZD-354
Protokols
2018-MK.PROT-7#24, 06.02.2018., MK sēdes protokollēmums, Noteikumu projekts "Elektrotransportlīdzekļu uzlādes, dabasgāzes uzpildes, ūdeņraža uzpildes un krasta elektropadeves iekārtu prasības"
2.
Satiksmes ministrija
01.07.2019.
17.03.2022.
22-UZ-204
Likums
Grozījumi Profesionālās izglītības likumā
12.panta 10.daļa
Izglītības un zinātnes ministrija
17.05.2022.
08.09.2021.
2013-UZD-1966
Rīkojums
2013-MK.RIK-232, 04.06.2013., MK rīkojums, Par Preventīvo piespiedu līdzekļu koncepciju
6.
Tieslietu ministrija
31.08.2018.
13.01.2023.
23-UZ-7
Protokols
Ministru kabineta 10.01.2023. sēdes protokols Nr. 1
27. § 2.
Iekšlietu ministrija
31.03.2023.