Ministrijām dotie uzdevumi

18.01.2023.
23-UZ-16
Protokols
Ministru kabineta 29.11.2022. sēdes protokols Nr. 61
33. § 3.
Satiksmes ministrija
18.03.2023.
30.01.2023.
23-UZ-40
Rīkojums
Konceptuālais ziņojums par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam
5.
Valsts kanceleja
31.03.2024.
03.08.2022.
22-UZ-812
Likums
Elektronisko sakaru likums
33.panta 4.daļa
Satiksmes ministrija
03.10.2022.
08.09.2021.
2019-UZD-859
Rīkojums
2019-MK.RIK-247, 22.05.2019., MK rīkojums, Par Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plānu 2019.-2022.gadam
4.4.2.
Tieslietu ministrija
01.12.2019.
08.09.2021.
2020-UZD-2025
Rīkojums
2020-MK.RIK-718, 01.12.2020., MK rīkojums, Par konceptuālo ziņojumu "Zemes konsolidācijas ieviešana Latvijā"
3.2.
Tieslietu ministrija
01.07.2022.
19.09.2022.
22-UZ-915
Protokols
Ministru kabineta 17.09.2022. sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 47
1. § 2.
Izglītības un zinātnes ministrija
01.02.2023.
30.01.2023.
23-MP-16
Tiesību akta lieta
Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu un valsts aizdevumu projektu īstenošanu
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
13.02.2023.
08.09.2021.
2018-UZD-2348
Likums
Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā
11.p. 2.d.
Aizsardzības ministrija
01.01.2023.
26.01.2023.
23-UZ-26
Protokols
Ministru kabineta 24.01.2023. sēdes protokols Nr. 4
3. § 3.
Ekonomikas ministrija
27.02.2023.
26.01.2023.
23-UZ-25
Institūcijas vēstule
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas ieteikumi un uzdevumi Ministru kabinetam saistībā ar civilās aizsardzības jomu
Iekšlietu ministrija
23.02.2023.
30.01.2023.
23-UZ-32
Institūcijas vēstule
Par grozījumiem Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (projekts nr.23-TA-154)
Iekšlietu ministrija
02.02.2023.
09.11.2022.
22-UZ-1085
Likums
Pašvaldību likums
pārejas noteikumu 12.punkta 2)
Ārlietu ministrija
28.02.2023.
21.07.2022.
22-UZ-749
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
52.panta 3.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.12.2022.
08.09.2021.
2011-UZD-3026
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.2 p. 4.7 d.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.04.2023.
17.01.2023.
23-UZ-10
Saeimas paziņojums
Par 10 434 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par algu iesaldēšanu Valsts prezidentam, ministriem un citiem tautas kalpiem" turpmāko virzību
Valsts kanceleja
15.03.2023.
08.09.2021.
2020-UZD-608
Protokols
2020-MK.PROT-17#25, 24.03.2020., MK sēdes protokollēmums, Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 20.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par noteiktā daudzuma vienību pārdošanas līguma izpildi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.12.2021.
21.07.2022.
22-UZ-748
Likums
Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"
32.14 panta 2.daļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
31.03.2023.
08.09.2021.
2007-UZD-2958
Likums
Par Latvijas Republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos
10.p.1.d.6.p.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
01.06.2023.
01.02.2023.
23-UZ-41
Protokols
Ministru kabineta 31.01.2023. sēdes protokols Nr. 5
35. § 5.
Iekšlietu ministrija
03.04.2023.
01.02.2023.
23-UZ-42
Protokols
Ministru kabineta 31.01.2023. sēdes protokols Nr. 5
10. § 3.
Labklājības ministrija
03.04.2023.
08.09.2021.
2006-UZD-1402
Rīkojums
2006-MK.RIK-319, 09.05.2006., MK rīkojums, Par Valsts nekustamā īpašuma vienotas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas koncepciju
9.
Finanšu ministrija
31.12.2022.
21.12.2022.
22-UZ-1161
Rīkojums
Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2022.-2027. gadam
6.
Pārresoru koordinācijas centrs
01.02.2023.
23.12.2022.
22-UZ-1170
Protokols
Ministru kabineta 20.12.2022. sēdes protokols Nr. 66
76. § 8.
Aizsardzības ministrija
01.12.2024.
02.05.2022.
22-UZ-506
Protokols
Ministru kabineta 29.04.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 24
1. § 8.
Iekšlietu ministrija
21.02.2023.
04.02.2022.
22-UZ-94
Protokols
Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 5
30. § 3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
30.09.2024.